Presseklip for Veteraner, uge 31/2019

Presseklip indsamlet i ugen 29. juli – 4. august 2019


Det er ikke kun Livgardens ansvar at tage fat i PTSD-ramte soldater

Kilde: Berlingske, 29. juli 2019

Berlingskes leder 12. juli tildeler Livgarden hovedansvaret for at »overse faresignaler i ulykkelig sag om skuddrab«, som blev begået af en af dens PTSD-veteraner. Lederen fastslår endvidere, at »vi i dag ved nok om PTSD og de langvarige følger af tjeneste i krigsramte områder til, at vi burde kunne forvente, at ansatte i forsvaret har den fornødne viden, erfaring og forståelse til at reagere på veteraners eller pårørendes nødråb«. Endelig kritiseres Forsvaret/Livgarden for for lempelige regler for opbevaring og adgang til våben og for ikke at opfylde sin notatpligt i sager om risikoadfærd.


Første spadestik til fremtidens Veteranhjem Midtjylland

Kilde: Realdania, 30. juli 2019

Onsdag 7. august 2019 kl. 12.00 er der 1. spadestik til fremtidens Veteranhjem Midtjylland på Edwin Rahrs Vej 61 i Brabrand. I et partnerskab mellem Fonden Danske Veteranhjem og Realdania skabes nye rammer for veteranerne i den gamle Friis og Moltke villa og tilstødende nybyggeri. Noget, alle de daglige brugere ser frem til!


Projekter skal hjælpe flere sårbare ud i naturen

Kilde: Idrættens Analyseinstitut. 31. juli 2019

21 nye projekter har modtaget samlet set 3,3 mio. kr. i støtte fra puljen ’Bevæg dig i Naturen’ under udlodningsmidlerne til friluftsliv. Projekterne vil sørge for at give flere udsatte målgrupper mere adgang til naturen.
De 21 projekter henvender sig blandt andet til socialt udsatte, veteraner, sårbare fædre, sygdomsramte borgere, voldsramte kvinder, psykisk sårbare og naturuvante unge.


Jobannonce – Veterankoordinator til forvaltningen … 

Kilde: Jobindex, 2. juli 2019

Da vores veterankoordinator har søgt nye udfordringer, søger vi en ny veterankoordinator med en normering på 20 timer pr. uge.


Nyheder udgivet af Danmarks Veteraner og Veteranstøtten i den forløbne uge


Forsvarets dag

Udgivet 30. juli 2019


Danske Veteraner i svensk veteranmarch

Udgivet 31. juli 2019


Folk & Sikkerhed Nyhedsbrev juli 2019

Udgivet 2. august 2019


Årets gæst nr. 10.000 på FN Museet

Udgivet 3. august 2019


Hvad er Presseklip for Veteraner

Informationer, nyheder m.v. (herefter kaldet Presseklip), der blev fundet i den forløbne uge på internettet og som omhandler veteraner. Du kan læse artikler, høre radioprogrammer eller se videoklip m.v. ved at klikke på den enkelte overskrift, som er et link til presseklip.
Presseklip for Veteraner udgives normalt mandag morgen, som en nyhed på såvel Danmarks Veteraners som Veteranstøttens hjemmesider. Hvis du vil huskes på, at du skal læse Presseklip for Veteraner, så tilmeld dig vores nyhedsmail. Det gør du øverst i højre kolonne på hjemmesiderne.
Der bliver dagligt søgt efter presseklip. Presseklip, der vurderes at være af tidskritisk art, fx om aktiviteter, der foregår inden Presseklip for Veteraner normalt udgives, udsendes hurtigst muligt som en særskilt nyhed. Disse medtages også senere i Presseklip for Veteraner.
Vi garanterer ikke for, at vi har fundet alle presseklip fra den forløbne uge. Vi garanterer heller ikke for presseklippenes indhold. At et presseklip bringes, er ikke ensbetydende med, at Danmarks Veteraner eller Veteranstøtten blåstempler indhold, aktivitet m.m. Vi udfører normalt ikke censur.
Skulle nogen have spottet presseklip, som vi ikke har fundet, så send link til WEBMASTER.
Læsning af nogle nyheder i deres fulde længde KAN kræve abonnement til pågældende nyhedsmedie.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...