Presseklip for Veteraner, uge 47/2017

Presseklip samlet i ugen 20. – 26. november 2017


8000 kr. til Veteranhaven i Slots Bjergby

Kilde: VD online, 20. november 2017

Firmaidrætten i Slagelse Kommune har ved en lille reception overrakt en gavecheck til bestyrelsesmedlem Niels Christian Nielsen fra VeteranHaven på 8.000 kr.
Det er en del af overskuddet fra Xtreme Mandehørm i Slagelse, der blev afholdt den 30. september 2017 på Antvorskov Kaserne.


Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018

Kilde: Forsvarsministeriet, 20. november 2017

Der er den 20. november 2017 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2018. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med tabel 1-3 nedenfor.
Aftalen indebærer, at der i perioden 2018-2021 udmøntes i alt ca. 3,2 mia. kr. til at forbedre vilkårene for udsatte grupper mv.
I bilag 1-5 ses aftaleteksterne fra de decentrale satspuljeforhandlinger i henholdsvis Børne- og Socialministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Se aftalens pkt. 75 – 77 (webmaster)


Vi kan faktisk slet ikke undvære veteranerne!

Kilde: Velkommenhjem.net, 24. november 2017

Foreningen VELKOMMEN HJEM er i min optik en lille, ukendt guldgrube. Jeg har samarbejdet med foreningen siden dens spæde start og har derfor ved flere arrangementer været heldig at møde flere af de veteraner, som har været i forløb i foreningen.

Jeg har været mentor for en veteran, jeg har ansat en veteran til en stilling som driftsleder, og senest har jeg ansat endnu en veteran i en teamlederfunktion. De tre kandidater er naturligvis vidt forskellige, og alligevel rummer de alle tre fællestræk


Udsendt af Danmark – gennem 365 fortællinger

Kilde: udsendtafdanmark.dk, 24. november 2017

Frem mod Flagdagen for Danmarks Udsendtes 10 års jubilæum den 5. september 2019 vil vi hver dag i et år fra den 6. september 2017 fortælle historien om Danmarks 70 års internationale tjeneste gennem 365 personlige fortællinger.


Souschef til Ledelsessekretariatet i Forsvarsministeriets Personalstyrelse (Jobannonce)

Kilde: jobdesk.dk, 25. november 2017

Kan du støtte og skabe synergi mellem opgaver og mennesker? Bliver du motiveret af en dynamisk arbejdsdag, hvor humøret er højt og målet er klart? Og vil du være med til at omsætte Forsvarsministeriets Personalestyrelse ambition om at være statens bedste HR-organisation ved at levere produkter af høj kvalitet?
Så er du måske den nye souschef i Ledelsessekretariatet.


Hvad er Presseklip for Veteraner

Informationer, nyheder m.v. (herefter kaldet Presseklip), der blev fundet i den forløbne uge på internettet og som omhandler veteraner. Du kan læse artikler, høre radioprogrammer eller se videoklip m.v. ved at klikke på den enkelte overskrift, som er et link til presseklip.
Presseklip for Veteraner udgives normalt mandag morgen, som en nyhed på såvel Danmarks Veteraners som Veteranstøttens hjemmesider. Hvis du vil huskes på, at du skal læse Presseklip for Veteraner, så tilmeld dig vores nyhedsmail. Det gør du øverst i højre kolonne på hjemmesiderne.
Der bliver dagligt søgt efter presseklip. Presseklip, der vurderes at være af tidskritisk art, fx om aktiviteter, der foregår inden Presseklip for Veteraner normalt udgives, udsendes hurtigst muligt som en særskilt nyhed. Disse medtages også senere i Presseklip for Veteraner.
Vi garanterer ikke for, at vi har fundet alle presseklip fra den forløbne uge. Vi garanterer heller ikke for presseklippenes indhold. At et presseklip bringes, er ikke ensbetydende med, at Danmarks Veteraner eller Veteranstøtten blåstempler indhold, aktivitet m.m. Vi udfører normalt ikke censur.
Skulle nogen have spottet presseklip, som vi ikke har fundet, så send link til WEBMASTER.
Læsning af nogle nyheder i deres fulde længde KAN kræve abonnement til pågældende nyhedsmedie.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...