Samarbejde om flagdag

Allerede nu er man i gang med forberedelse af arrangementerne i fm. flagdagen 5. september. I Hørsholm kommune har borgmester Morten Slotved (som er tidligere reserveofficer) ikke været sen til at følge op på stiftelsen af “Veterancafé Hørsholm” efter flagdagen 2018. Kommunen har kontaktet Veterancaféen og bedt om råd og praktisk støtte til den kommende flagdag. Veterancaféen har med glæde modtaget invitationen og har allerede holdt de første møder med kommunens flagdagsansvarlige medarbejdere. Begge parter er allerede efter det første møde i fuld gang med at kontakte dele af det lokale erhvervsliv som velvilligt stillede op som sponsorer til flagdagen sidste år. “Veterancafé Hørsholm” glæder sig meget over samarbejdet og kan kun opfordre andre veterancaféer og øvrige lokale veteraninitiativer til at tage kontakt med deres respektive hjemkommuner og tilbyde deres assistance.

Veteranerne sammen med borgmester Morten Slotved (nr. 3 fra højre)og hans medarbejdere Lis Zachrau Spo og Lotte Cooper.(nr. 2 og 1 fra højre)

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...