Servicetjek af Danmarks Veteranpolitik

Danmarks Veteraner har, sammen med andre organisationer der arbejder for vore veteraner, modtaget en mail med nedenstående indhold.


I forlængelse af rundbordssamtalen den 29. februar 2016 sender Forsvarsministeriet hermed resultatet af det gennemførte servicetjek af veteranindsatsen. De to filer som kan ses forneden, offentliggøres mandag den 5. september.

Vi har i dag har en solid veteranindsats, der bygger på systematisk opfølgning på forskning og Forsvarets erfaringer. Den eksisterende indsats skal løbende tilpasses, så vi sikrer veteraner og pårørende den bedst mulige anerkendelse og støtte. Med servicetjekkets resultater styrker regeringen indsatsen på flere områder fx:

  • Der oprettes en ny regionsfunktion, så veteraner med PTSD kan få behandlingstilbud i alle regioner. Initiativet skal sikre en bedre tilgængelighed i veteranens nærområde.
  • Virksomheder og myndigheder der – efter aftale med Veterancentret – har haft en udfordret veteran ansat i seks måneder tildeles en kontant jobpræmie.
  • Idræt målrettet psykisk sårede veteraner styrkes i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund m.fl.
  • Organisationen og driften af veteranhjemmene gives bedre rammer, fx ved at oprette et sekretariat i regi af Fonden Danske Veteranhjem.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til – på vegne af Forsvarsministeriet – at takke for jeres store engagement i veteransagen. Det er en stor og vigtig indsats, som I frivillige yder og jeres uegennyttige bidrag er uvurderlige i forhold til anerkendelse og støtte af veteraner og pårørende. Med servicetjekket realiseres nogle af de mange forslag, der har været fremsat. Andre forslag vil tjene som inspiration, når vi fremadrettet vil vurdere effekten og tilpasse vores indsats. Udviklingen stopper som bekendt ikke her.

I ønskes en god flagdag.

Tak for jeres indsats.

Med venlig hilsen

Pernille Reuter Eriksen

Afdelingschef Koncern HR og service

DANMARKS VETERANPOLITIK 2016

SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN 2016

Aktuelt

Kom med på en uges vintertur med Veteranstøtten på fjeldski

Eventyr om vinteren er lig med fjeldski! Derfor skal vi afsted på denne bredere og mere stabile variant af langrendsskien. Fjeldski er efter vores mening det bedste værktøj til at komme på tur om vinteren i Norge. De giver næsten uanede muligheder for ture for både...

Årets sidste magasin er klar til dig

Så er årets sidste udgave af Danmarks Veteraners medlemsmagasin klar til dig. Læs Hans Kongelige Højheds Prins Joachims jule- og nytårshilsen, om Veteranstøttens tur til Grønland, Kvindelige veteraners tur til Stockholm, fejringen af årsdagen for Jutlandia og meget...

Julehjælp – søg nu.

Endnu engang har den fantastiske veterankoordinator Judy fra Københavns Kommune samlet en liste, som kan inspirere og evt. være med til at hjælpe nogle her op mod jul. #BARNETS GLÆDE: Ansøgningsskemaet bliver lagt op på hjemmesiden den 01.10.2023 og der kan søges i...