Servicetjek af Danmarks Veteranpolitik

Danmarks Veteraner har, sammen med andre organisationer der arbejder for vore veteraner, modtaget en mail med nedenstående indhold.


I forlængelse af rundbordssamtalen den 29. februar 2016 sender Forsvarsministeriet hermed resultatet af det gennemførte servicetjek af veteranindsatsen. De to filer som kan ses forneden, offentliggøres mandag den 5. september.

Vi har i dag har en solid veteranindsats, der bygger på systematisk opfølgning på forskning og Forsvarets erfaringer. Den eksisterende indsats skal løbende tilpasses, så vi sikrer veteraner og pårørende den bedst mulige anerkendelse og støtte. Med servicetjekkets resultater styrker regeringen indsatsen på flere områder fx:

  • Der oprettes en ny regionsfunktion, så veteraner med PTSD kan få behandlingstilbud i alle regioner. Initiativet skal sikre en bedre tilgængelighed i veteranens nærområde.
  • Virksomheder og myndigheder der – efter aftale med Veterancentret – har haft en udfordret veteran ansat i seks måneder tildeles en kontant jobpræmie.
  • Idræt målrettet psykisk sårede veteraner styrkes i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund m.fl.
  • Organisationen og driften af veteranhjemmene gives bedre rammer, fx ved at oprette et sekretariat i regi af Fonden Danske Veteranhjem.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til – på vegne af Forsvarsministeriet – at takke for jeres store engagement i veteransagen. Det er en stor og vigtig indsats, som I frivillige yder og jeres uegennyttige bidrag er uvurderlige i forhold til anerkendelse og støtte af veteraner og pårørende. Med servicetjekket realiseres nogle af de mange forslag, der har været fremsat. Andre forslag vil tjene som inspiration, når vi fremadrettet vil vurdere effekten og tilpasse vores indsats. Udviklingen stopper som bekendt ikke her.

I ønskes en god flagdag.

Tak for jeres indsats.

Med venlig hilsen

Pernille Reuter Eriksen

Afdelingschef Koncern HR og service

DANMARKS VETERANPOLITIK 2016

SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN 2016

Aktuelt

Veteranstøtten inviterer til familietræningslejr i Vejen Idrætscenter

TILMELDING ER LUKKET VETERANSTØTTENs Idrætsudvalg arrangerer familietræningslejr i Vejen Idrætscenter d. 17.-19. februar 2023 Igen i år inviterer Veteranstøtten veteranfamilier til træningslejr i Vejen Idrætscenter. Du og din familie kan komme med i den sidste weekend...

Få din afviste veteransag genoptaget

Som tidligere udsendt soldat (veteran) eller statsansat med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion har du mulighed for at få en såkaldt ”second opinion” speciallægeerklæring. Der er ikke længere en frist på 5 år for at få indhentet en sådan...

Veteraner anerkendt efter 30 år

Efter 31 års tovtrækkeri blev FNs medalje `United Nations Special Service Medal` for de danske FN-veteraners indsats i UNGCI endelig overrakt til de godt 300 FN-veteraner. 114 af dem var mødt op i deres stiveste puds på Kastellet.