Servicetjek af Danmarks Veteranpolitik

Danmarks Veteraner har, sammen med andre organisationer der arbejder for vore veteraner, modtaget en mail med nedenstående indhold.


I forlængelse af rundbordssamtalen den 29. februar 2016 sender Forsvarsministeriet hermed resultatet af det gennemførte servicetjek af veteranindsatsen. De to filer som kan ses forneden, offentliggøres mandag den 5. september.

Vi har i dag har en solid veteranindsats, der bygger på systematisk opfølgning på forskning og Forsvarets erfaringer. Den eksisterende indsats skal løbende tilpasses, så vi sikrer veteraner og pårørende den bedst mulige anerkendelse og støtte. Med servicetjekkets resultater styrker regeringen indsatsen på flere områder fx:

  • Der oprettes en ny regionsfunktion, så veteraner med PTSD kan få behandlingstilbud i alle regioner. Initiativet skal sikre en bedre tilgængelighed i veteranens nærområde.
  • Virksomheder og myndigheder der – efter aftale med Veterancentret – har haft en udfordret veteran ansat i seks måneder tildeles en kontant jobpræmie.
  • Idræt målrettet psykisk sårede veteraner styrkes i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund m.fl.
  • Organisationen og driften af veteranhjemmene gives bedre rammer, fx ved at oprette et sekretariat i regi af Fonden Danske Veteranhjem.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til – på vegne af Forsvarsministeriet – at takke for jeres store engagement i veteransagen. Det er en stor og vigtig indsats, som I frivillige yder og jeres uegennyttige bidrag er uvurderlige i forhold til anerkendelse og støtte af veteraner og pårørende. Med servicetjekket realiseres nogle af de mange forslag, der har været fremsat. Andre forslag vil tjene som inspiration, når vi fremadrettet vil vurdere effekten og tilpasse vores indsats. Udviklingen stopper som bekendt ikke her.

I ønskes en god flagdag.

Tak for jeres indsats.

Med venlig hilsen

Pernille Reuter Eriksen

Afdelingschef Koncern HR og service

DANMARKS VETERANPOLITIK 2016

SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN 2016

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...