Servicetjek af Danmarks Veteranpolitik

Danmarks Veteraner har, sammen med andre organisationer der arbejder for vore veteraner, modtaget en mail med nedenstående indhold.


I forlængelse af rundbordssamtalen den 29. februar 2016 sender Forsvarsministeriet hermed resultatet af det gennemførte servicetjek af veteranindsatsen. De to filer som kan ses forneden, offentliggøres mandag den 5. september.

Vi har i dag har en solid veteranindsats, der bygger på systematisk opfølgning på forskning og Forsvarets erfaringer. Den eksisterende indsats skal løbende tilpasses, så vi sikrer veteraner og pårørende den bedst mulige anerkendelse og støtte. Med servicetjekkets resultater styrker regeringen indsatsen på flere områder fx:

  • Der oprettes en ny regionsfunktion, så veteraner med PTSD kan få behandlingstilbud i alle regioner. Initiativet skal sikre en bedre tilgængelighed i veteranens nærområde.
  • Virksomheder og myndigheder der – efter aftale med Veterancentret – har haft en udfordret veteran ansat i seks måneder tildeles en kontant jobpræmie.
  • Idræt målrettet psykisk sårede veteraner styrkes i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund m.fl.
  • Organisationen og driften af veteranhjemmene gives bedre rammer, fx ved at oprette et sekretariat i regi af Fonden Danske Veteranhjem.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til – på vegne af Forsvarsministeriet – at takke for jeres store engagement i veteransagen. Det er en stor og vigtig indsats, som I frivillige yder og jeres uegennyttige bidrag er uvurderlige i forhold til anerkendelse og støtte af veteraner og pårørende. Med servicetjekket realiseres nogle af de mange forslag, der har været fremsat. Andre forslag vil tjene som inspiration, når vi fremadrettet vil vurdere effekten og tilpasse vores indsats. Udviklingen stopper som bekendt ikke her.

I ønskes en god flagdag.

Tak for jeres indsats.

Med venlig hilsen

Pernille Reuter Eriksen

Afdelingschef Koncern HR og service

DANMARKS VETERANPOLITIK 2016

SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN 2016

Aktuelt

Holstebro – den 29. maj 2024

Peacekeepers Day i Holstebro Kl. 1615 –1655                     Modtagelse af gæster og faneborg Kl. 1645 –                            Opstilling af faneborg samt parade Kl. 1700                               Velkomst                                           ...

Mød Danmarks Veteraner og Veteranstøtten på Folkemødet 2024

Landsformand Carsten Rasmussen og et hold fra Danmarks Veteraner og Veteranstøtten deltager i Folkemødet 2024. Vi informerer om veteransagen og debatterer aktuelle veteranpolitiske spørgsmål. Kom og få en snak med os på festivalpladsen eller ude i byen og deltag i...

INVITATION: Ro i naturen

Kom med på en weekend hvor vi kommer ned i gear, og der er fokus på naturen, og hyggen omkring bålet. Tid til at fordybe sige i hvad naturen kan, som et hjælpemiddel til at få ro på sanserne. Samtidig med at der også vil være mulighed or at fordybe sig i små...

UDSOLGT: Invitation til familieoplevelsesdag i Fårup Sommerland

UDSOLGT: Danmarks Veteraner & Veteranstøttens aktivitetsudvalg inviterer Veteraner og deres ægtefæller, kærester, samlever, og børn til en oplevelsesdag i Fårup Sommerland Lørdag den 01. juni 2024. Kl. 08.30. Vi mødes ved hovedindgangen Fårup Sommerland (ALLE...