Skal dine gamle ting på museum

EFTERLYSNING:

Krigsmuseet leder efter personlige fortællinger fra nyere tids militære missioner og opfordrer soldater til at bidrage med genstande og historier.

På Krigsmuseet ligger vi i forvejen inde med sværd og rustninger, pistoler og kanoner og moderne krigsudstyr, som fortæller om 500 års dansk krigshistorie, fortæller Jørgen Walseth, der er ansvarlig for de krigshistoriske samlinger ved Krigsmuseet.

Men historien stopper jo som bekendt aldrig, og derfor er det vigtigt hele tiden at samle nye ting ind for at dokumentere og bevare historien for eftertiden.

De MANGLER et personligt blik på de missioner, som danske soldater igennem de sidste 50-60 år har deltaget i. Eksempelvis i forbindelse med Den Kolde Krig, krigen på Balkan eller i Afghanistan.

De mere uofficielle genstande kan vise en hverdag, de fleste danskere ikke kender til, og som ikke kun består af våben og kampvogne.

Det kan for eksempel være fotografier, videoer, breve, udstyr, uniformer, dagbøger og journaler, amuletter eller krigssouvenirs. Eller ritualer som kan nedskrives. Det er muligt at aflevere genstande anonymt.

Årsagen til, at vi efterlyser og indsamler genstandene nu, er, at ellers risikerer vi at miste dem, fordi de går i glemmebogen, efterlades på et loft eller går tabt i overdragelsen til næste generation, forklarer Jørgen Walseth.

Og så er de væk. Så kan dem, der kommer efter os, ikke få et mere personligt og intimt indblik i hverdagen og tankerne hos de danskere, der har deltaget i nyere militære missioner for Danmark.

På billedet holder Jørgen et hundetegn fra 2. Verdenskrig – det er personlige genstande lig dette, vi leder efter fra de seneste 50-60 år og frem til i dag.

Hvis man vil aflevere noget, skal man kontakte vores museumsinspektør Jørgen Walseth (fra billedet) på 4120 6370 eller JVW@natmus.dk.

Aktuelt

Parade i Mindelunden ved Rindsholm Kro

Kan du ikke komme til København, har vi modtaget denne invitation til arrangement i Mindelunden - alle medlemmer og støttemedlemmer er velkomne til at deltage. Danmarks Veteraner Viborg og Omegn afholder et arrangement tirsdag d.4 april i anledning af NATO-dagen i...

Invitation til parade på NATO dagen – Kastellet i København

Traditionen tro markerer Danmarks Veteraner NATO-dagen den 4. april med parade og medaljeoverrækkelse. Alle er velkommen til at deltage i hele arrangementet og den efterfølgende reception. For at sikre os, at der er mad og drikke til alle, ser vi meget gerne, at du...

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 2023

Danmarks Veteraner afholder Repræsentantskabsmøde den 21. – 22. april 2023 på Flyvestation Karup, Herningvej 30, 7470 Karup J. Mødet gennemføres som todages møde med ankomst og registrering den 21. april fra kl. 17.00 og repræsentantskabsmøde fra fredag kl. 18.00 –...

Danmarks Veteraners Medlemsmagasin er på gaden

Så er den seneste udgave af Danmarks Veteraners Medlemsmagasin på gaden. Er du medlem og har du bedt om at få det med posten, så varer det ikke længe, inden det dumper ind gennem brevsprækken. Husk du kan altid melde dig ind i en af vores mange foreninger - det er...