Støt op om din kommunes arrangementer i forbindelse med flagdagen

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten opfordrer til, at så mange veteraner som muligt støtter op om deres kommunes arrangementer i f.m. flagdagen her 5. september 2019. Foreningen har fået henvendelse fra kommuner om, vi ikke kunne reklamere for netop deres arrangement. Alle kommunale arrangementer er samlet på hjemmesiden www.flagdagen.dk, hvorfor vi ikke vil forfordele enkelte kommuner frem for andre.

Gå ind på ovennævte hjemmeside, find din kommune og tilmeld dig din kommunes arrangement(er).

Vi ses til flagdagen lokalt.

Mød op og gør dagen mindeværdig.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...