Støttebeløb fra Gardernes Nytårsløb til Danmarks Veteraner

Velkommen til den virtuelle verden

Tirsdag d. 12. januar var en lille sluttet kreds af repræsentanter fra Gardernetværk og Danmarks Veteraner samlet til online-møde af en helt særlig årsag. Egentligt skulle mødet være gennemført på Kastellet for at overdrage støttebeløbet fra Gardernes Nytårsløb, men corona kom i vejen, og i stedet mødtes vi på ZOOM. Måske egentligt meget passende, for som præsidenten for Gardernetværk Michael Klitvad fortalte, blev Gardernes Nytårsløb netop også gennemført virtuelt og kom i stand på grund af at Gardernetværk i år ikke kunne gennemføre den årlige samling for at hilse på vagtparaden og hinanden Nytårs dag.

Strategisk samarbejde

Gardernes Nytårsløb er kommet i stand som led i det strategiske samarbejde mellem Gardernetværk og Danmarks Veteraner, og landsformand for Danmarks Veteraner, Niels Hartvig Andersen, glæder sig over den måde, hvor initiativet er med til både at lave et nyt arrangement, der kan få deltagerne ud og motioneres sammen på tværs af hele landet, og samtidigt samle penge ind til støtte for veteraner.

Binder sammen fra øst til vest og nord til syd

Bag arrangementet står Morten Salomonsen, der er bestyrelsesmedlem i Gardernetværk. Han kunne berette, at de mere end 200 deltagere har gået eller løbet en distance på hver 5, 10 eller 15 km, og tilsammen er det blevet til ca. 1.900 km, der er tilbagelagt for den gode sag. Deltagerne kommer fra alle dele af Danmark og sågar et par stykker fra udlandet.

Støtte til den gode sag

Endelig kan vi løfte sløret for at Gardernes Nytårsløb og de mange deltagere til sammen har bidraget med 24.750 kr dels i form af deltagergebyre og dels ved at støtte med ekstra beløb. Da Gardernetværk har besluttet at dække alle omkostninger på ca. 5.000 kr i f.m. arrangementet og runde beløbet op, så ender støtte beløbet på flotte 25.000 kr., der går til en helt særlig sag. Herfra skal lyde en stor TAK til alle som deltog i arrangementet og støttede den gode sag.

En vigtig sag

Beløbet går til Danmarks Veteraners akut-hjælp, der er blevet etableret i samarbejde mellem Gardernetværk og Danmarks Veteraner. Det skal især hjælpe veteraner med misbrugsproblemer, der har brug for hurtig hjælp. Niels Harvig Andersen kunne fortælle, at akut-hjælpen kan indsættes hurtigere end de offentlige tilbud og kan hjælp med ting, der falder udenfor det offentliges muligheder for at hjælpe. Det kan f.eks. handle om med kort varsel at skaffe pasning til en veterans hund imens han selv skal i behandling. Det kan også handle om at hjælpe med tøj og rengøring af veteranens bolig eller at skaffe nogle genbrugsmøbler, så veteranen kan vende hjem fra behandling på en god og værdig måde. I andre tilfælde kan det handle om at betale og hente medicin indtil det offentlige system er klar til at tage over.

En del af noget større

Michael Klitvad sluttede af med at bekræfte, at samarbejdet med Danmarks Veteraner selvfølgeligt fortsætter i det kommende år, og det passer rigtigt godt ind i Gardernetværks arbejde i rammen af FNs Verdensmål. Netop dette initiativ relaterer til FNs verdensmål nr. 3.5, der handler om sundhed for alle og specifikt adresserer misbrugsproblemer. Vi kan ikke løse verdens problemer alene, men vi kan alle gøre noget, og sammen kan vi gøre en forskel.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...