Tilbud fra Veterancenteret til børn af veteraner i Ålborg, Fredericia og Høvelte

NYE SAMTALEGRUPPER FOR VETERANERS BØRN OG UNGE I AALBORG, FREDERICIA OG HØVELTE

”Jeg synes, det var rigtig sjovt, fordi man lærer rigtig meget, og man får rigtig gode venner” (Dreng 10 år)

I april starter Veterancentret nye samtalegrupper op i Aalborg, Fredericia og Høvelte for børn og unge, som har en forælder, der er påvirket efter sin udsendelse.

I gruppen mødes børn og unge i alderen 8-12 eller 12-16 år. Her hygger de sig sammen og taler om det, der kan være svært.

Gruppen afholdes 10 gange en hverdagsaften om ugen. Der vil være aftensmad for både børn og forældre, og transportudgifter vil blive dækket.

 

Ønsker du at tilmelde dig eller høre mere så kontakt:

Julie Gjelstrup tlf. 7216 3232 / vetc-mpa09@mil.dk

 

Eller læs mere på Veterancentrets hjemmeside:

https://veteran.forsvaret.dk/hjalpdig/paaroerende/Pages/Samtalegrupper.aspx

 

Se  mere i denne Børnegrupper folder

 

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...