Tilbud fra Veterancenteret til børn af veteraner i Ålborg, Fredericia og Høvelte

NYE SAMTALEGRUPPER FOR VETERANERS BØRN OG UNGE I AALBORG, FREDERICIA OG HØVELTE

”Jeg synes, det var rigtig sjovt, fordi man lærer rigtig meget, og man får rigtig gode venner” (Dreng 10 år)

I april starter Veterancentret nye samtalegrupper op i Aalborg, Fredericia og Høvelte for børn og unge, som har en forælder, der er påvirket efter sin udsendelse.

I gruppen mødes børn og unge i alderen 8-12 eller 12-16 år. Her hygger de sig sammen og taler om det, der kan være svært.

Gruppen afholdes 10 gange en hverdagsaften om ugen. Der vil være aftensmad for både børn og forældre, og transportudgifter vil blive dækket.

 

Ønsker du at tilmelde dig eller høre mere så kontakt:

Julie Gjelstrup tlf. 7216 3232 / vetc-mpa09@mil.dk

 

Eller læs mere på Veterancentrets hjemmeside:

https://veteran.forsvaret.dk/hjalpdig/paaroerende/Pages/Samtalegrupper.aspx

 

Se  mere i denne Børnegrupper folder

 

Aktuelt

Invitation til NORDIC TOUR på MC

Nordic Tour 2024 - 26. Juli til 5. august På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i det sydlige Finland....

MC Touring indkalder til generalforsamling

Kære veteraner, motorcyklister og medlemmer af Danmarks Veteraners MC Touring Indkaldelse til foreningens første ordinære generalforsamling på KFUM Soldaterhjem Treldevej 99, 7000 Fredericia lørdag d. 16. marts kl. 12.30. Tilmelding sker til Vrcfyn@mail. dk senest d....

Tilmelding til vandretur til Island

Tilmeldingen lukker automatisk, når der er kommet 30 ansøgninger. Ansøgningen lukkede 1. februar kl. 15.45. Herefter vil turudvalget trække lod blandt ansøgerne.  Du kan læse om turen her    

Vil du med på vandretur til Island?

Friluftsudvalget tager på vandretur på Island med 8 deltagere. Vi skal besøge Hornstrandir, et fantastisk naturreservat i Islands yderste hjørne, kun 50 kilomter fra Polarcirklen. Et sted, hvor kun få mennesker bor om sommeren og hvor naturen er, som den altid har...