Tilbud om gratis juridisk retshjælp til veteraner

Veteranforening Danmarks Veteraner/Veteranstøtten og Tempelherreordenen i Danmark (THO) har indgået en aftale om, at THO kan yde begrænset gratis juridisk retshjælp til veteraner med særlige udfordringer.

Retshjælpen er begrænset til et råd/en vurdering om, der er en ”sag” og hvem, der i givet fald kan arbejde videre med den, dvs. advokat eller rette offentlige instans (Kommune mv.).

Retshjælpen ydes indenfor alle personlige forhold, men således ikke erhvervsmæssige forhold.

Erstatningssager behandles ikke fordi, der allerede er rådgivning om dette og at det typisk skal håndteres via advokat med speciale i dette.

Du skal rette henvendelse direkte til Bjarne Berner, der er formand for Veteranstøttens Socialudvalg.

Bjarne kan kontaktes på tlf.: 3045 9405 og på mail: social@80608030.dk

Bjarne vil herefter afklare faktum med dig og herefter bliver du henvist til juridisk rådgivning.

Når/hvis der aftales et møde bedes du medbringe alle relevante papirer, så vi kan rådgive dig allerede i første møde. Tag evt. også dit NemID med.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...