Tilbud om gratis juridisk retshjælp til veteraner

Veteranforening Danmarks Veteraner/Veteranstøtten og Tempelherreordenen i Danmark (THO) har indgået en aftale om, at THO kan yde begrænset gratis juridisk retshjælp til veteraner med særlige udfordringer.

Retshjælpen er begrænset til et råd/en vurdering om, der er en ”sag” og hvem, der i givet fald kan arbejde videre med den, dvs. advokat eller rette offentlige instans (Kommune mv.).

Retshjælpen ydes indenfor alle personlige forhold, men således ikke erhvervsmæssige forhold.

Erstatningssager behandles ikke fordi, der allerede er rådgivning om dette og at det typisk skal håndteres via advokat med speciale i dette.

Du skal rette henvendelse direkte til Bjarne Berner, der er formand for Veteranstøttens Socialudvalg.

Bjarne kan kontaktes på tlf.: 3045 9405 og på mail: social@80608030.dk

Bjarne vil herefter afklare faktum med dig og herefter bliver du henvist til juridisk rådgivning.

Når/hvis der aftales et møde bedes du medbringe alle relevante papirer, så vi kan rådgive dig allerede i første møde. Tag evt. også dit NemID med.

Aktuelt

Veteranstøtten inviterer til familietræningslejr i Vejen Idrætscenter

TILMELDING ER LUKKET VETERANSTØTTENs Idrætsudvalg arrangerer familietræningslejr i Vejen Idrætscenter d. 17.-19. februar 2023 Igen i år inviterer Veteranstøtten veteranfamilier til træningslejr i Vejen Idrætscenter. Du og din familie kan komme med i den sidste weekend...

Få din afviste veteransag genoptaget

Som tidligere udsendt soldat (veteran) eller statsansat med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion har du mulighed for at få en såkaldt ”second opinion” speciallægeerklæring. Der er ikke længere en frist på 5 år for at få indhentet en sådan...

Veteraner anerkendt efter 30 år

Efter 31 års tovtrækkeri blev FNs medalje `United Nations Special Service Medal` for de danske FN-veteraners indsats i UNGCI endelig overrakt til de godt 300 FN-veteraner. 114 af dem var mødt op i deres stiveste puds på Kastellet.