Udsættelse af Danmarks Veteraners aktiviteter

Danmarks Veteraner respekterer til fulde de foranstaltninger regeringen og Folketinget har iværksat til fortsat forebyggelse af smittespredning.

Danmarks Veteraner vil som konsekvens heraf udsætte eller aflyse kommende arrangementer, indtil ny retningslinjer for forsamling af personer foreligger.

For nærværende betyder det, at

  • Danmarks Veteraners Repræsentantskabsmøde, den 24. – 25. april 2020, er udsat indtil videre. Det vurderes, at mødet tidligst kan afholdes i f.m. Veterantræf og Formandsmøde på Dragonkasernen, Holstebro, den 18. – 19. september 2020.
  • Danmarks Veteraners parade og reception på Peacekeepers Day den 29. maj 2020 udsættes såvel i Kastellet som i Holstebro og planlægges gennemført på UN Day den 24. oktober 2020 begge steder.

Danmarks Veteraner vil gennem nyhedsmail og på hjemmesiden orientere om status vedrørende landsforeningens kommende aktiviteter.

Pas på jer selv og hinanden.

 

Danmarks Veteraner ønsker veteraner og pårørende en glædelig Påske.

 

Niels Hartvig Andersen,

Landsformand for Danmarks Veteraner og formand for Veteranstøtten

Aktuelt

Invitation til NORDIC TOUR på MC

Nordic Tour 2024 - 26. Juli til 5. august På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i det sydlige Finland....

MC Touring indkalder til generalforsamling

Kære veteraner, motorcyklister og medlemmer af Danmarks Veteraners MC Touring Indkaldelse til foreningens første ordinære generalforsamling på KFUM Soldaterhjem Treldevej 99, 7000 Fredericia lørdag d. 16. marts kl. 12.30. Tilmelding sker til Vrcfyn@mail. dk senest d....

Tilmelding til vandretur til Island

Tilmeldingen lukker automatisk, når der er kommet 30 ansøgninger. Ansøgningen lukkede 1. februar kl. 15.45. Herefter vil turudvalget trække lod blandt ansøgerne.  Du kan læse om turen her    

Vil du med på vandretur til Island?

Friluftsudvalget tager på vandretur på Island med 8 deltagere. Vi skal besøge Hornstrandir, et fantastisk naturreservat i Islands yderste hjørne, kun 50 kilomter fra Polarcirklen. Et sted, hvor kun få mennesker bor om sommeren og hvor naturen er, som den altid har...