Udsættelse af Danmarks Veteraners aktiviteter

Danmarks Veteraner respekterer til fulde de foranstaltninger regeringen og Folketinget har iværksat til fortsat forebyggelse af smittespredning.

Danmarks Veteraner vil som konsekvens heraf udsætte eller aflyse kommende arrangementer, indtil ny retningslinjer for forsamling af personer foreligger.

For nærværende betyder det, at

  • Danmarks Veteraners Repræsentantskabsmøde, den 24. – 25. april 2020, er udsat indtil videre. Det vurderes, at mødet tidligst kan afholdes i f.m. Veterantræf og Formandsmøde på Dragonkasernen, Holstebro, den 18. – 19. september 2020.
  • Danmarks Veteraners parade og reception på Peacekeepers Day den 29. maj 2020 udsættes såvel i Kastellet som i Holstebro og planlægges gennemført på UN Day den 24. oktober 2020 begge steder.

Danmarks Veteraner vil gennem nyhedsmail og på hjemmesiden orientere om status vedrørende landsforeningens kommende aktiviteter.

Pas på jer selv og hinanden.

 

Danmarks Veteraner ønsker veteraner og pårørende en glædelig Påske.

 

Niels Hartvig Andersen,

Landsformand for Danmarks Veteraner og formand for Veteranstøtten

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...