Ugens presseklip for veteraner. Uge 50/2016

Som noget nyt, forsøger Danmarks Veteraner og Veteranstøtten at samle presseklip og udgive disse ugentligt. Det har til formål at styrke veteranernes kendskab til, hvad der rør sig i samfundet og i nyhedsmedierne på veteranfronten. Nedenfor har du en række artikler fundet ved søgning på internettet. Du kan læse artiklerne i hele deres længde ved at klikke på linket i overskriften.

Vi garanterer ikke for, at vi har fundet alle nyheder.


Ingen erstatning til veteraner: ‘Krigen var ikke farlig nok’

Kilde: Ekstrabladet 14. december 2016

Adskillige danske veteraner med PTSD kan ikke få erstatning, fordi Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mener, at de ikke har været udsat for stor nok fare.

De danske politikere har adskillige gange sendt danske soldater i krig ude i verden.

Men hvis soldaterne vender tilbage til Danmark med skader på psyken, kan de se frem til endnu en kamp. Ikke mod en bevæbnet fjende, men mod det danske system.

For selvom speciallæger konkluderer, at veteranernes oplevelser i krig har været traumatiserende nok til at udløse ptsd, oplever adskillige at få afvisning på udbetaling af arbejdsskadeerstatning, fordi Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der er en del af den offentlige pensionsgigant ATP, ikke anerkender veteranernes oplevelser i krig som farlige nok.

Minister: Afviste arbejdsskader skal undersøges

Kilde: dinARBEJDSSKADE.dk 14. december 2016

Hundredvis af ambulancereddere, politibetjente, brandmænd og veteraner med psykiske skader bliver afvist af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) bebuder nu en større gennemgang af arbejdsskadeområdet. Udmeldingen kommer i forbindelse med, at Ekstra Bladet lørdag skriver, at hundredvis af ambulancereddere, politibetjente, brandmænd og veteraner med psykiske skader bliver afvist af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der håndterer udbetaling af erstatninger for arbejdsskader.

Minister sætter skub i nyt initiativ for veteraner

kilde: Pressemeddelelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 16. december 2016

Ole Birk Olesen har som ny transport-, bygnings- og boligminister uddelt 6 mio. kr. til forsøg med bedre integration af veteraner i lokalområder bl.a. gennem etablering af mødesteder og sociale tilbud.

I alt fire kommuner er blevet udvalgt til en forsøgsordning, der skal give danske veteraner en hjælpende hånd, når de vender tilbage til deres lokalsamfund. Thisted, Skive, Fredericia og Faaborg-Midtfyn får til sammen 6 mio. kr. til etableringen af lokale aktivitets- og mødesteder for veteraner og deres pårørende.

Støtte til aktivitetssted for veteraner

Kilde: Nordjyske.dk 16. december 2016

Projektet “Hånd i hånd – et aktivitets- og mødested for veteraner” bliver tildelt 2.850.000 kroner.

THY: Thisted Kommune får med 2.850.000 kroner del i de midler, som transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udmønter til bedre integration af veteraner i lokalområder.

Flere penge til hjemvendte veteraner i Thisted

Kilde: TV2 Nord 16. december 2016

Regeringen har uddelt seks millioner kroner til forsøg med bedre integration af veteraner. De penge får blandt andet Thisted Kommune del i.

Minister sætter skub i nyt initiativ for veteraner i Fredericia

Kilde: Lokalavisen Fredericia 16. december 2016

Ole Birk Olesen har som ny transport-, bygnings- og boligminister uddelt 6 mio. kr. til forsøg med bedre integration af veteraner i lokalområder, bl.a. gennem etablering af mødesteder og sociale tilbud i Fredericia Kommune.

Fredericia Kommune får del i de midler, som transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udmønter til bedre integration af veteraner i lokalområder.

Helt konkret starter aktivitetshuset Depotgården et projekt med inddragelse af veteraner. I projektet udvikles der sociale og kulturelle tilbud til veteraner og pårørende, der supplerer eksisterende tilbud i Depotgården. Samtidig er målet, at gøre veteranerne mere synlige bl.a. gennem udarbejdelse af kulturelle og udadvendte aktiviteter i området.

Fynske soldaterveteraner får mødested i nedlagt midtfynsk fabrik

Et nyt mødested for tidligere soldater på den gamle Polymere-fabrik i Årslev skal give fynske krigsveteraner en hjælpende hånd med at komme tilbage til deres lokalsamfund.

Årslev: Fynske krigsveteraner skal have bedre muligheder for at mødes.

Derfor har den nye transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen uddelt i alt seks millioner kroner til at etablere mødesteder og sociale tilbud som en del af en forsøgsordning. Af de midler går 1,7 millioner til Faaborg-Midtfyn Kommune.


Satspuljemidler skal matche veteraner og virksomheder

Kilde: Dansk Handelsblad 15. december 2016

Cabi, der hjælper virksomheder og jobcentre med at få flere fra kanten af arbejdsmarkedet i job, har fået 38,6 mio. fordelt over fire år fra satspuljen.

Videns- og netværkshuset Cabi har fået 38,6 mio. fordelt over fire år fra Satspuljen.

Cabi, der er en non profit-organisation, formidler rådgivning og viden til virksomheder og jobcentre om, hvordan man i praksis kan få succes med at ansætte og fastholde eksempelvis mennesker med fysiske eller psykiske handicap, sociale problemer eller sygdom.


Ny bog om danske kampvognssoldater i Afghanistan støtter rekreationshjemmet i Holstebro

Kilde: MinByStruer.dk 13. december 2016

Når den første bog om den danske kampvognsindsats i Afghanistan udgives, så går et større beløb til rekreationshjemmet i Holstebro til glæde for veteraner.

Den første bog om de danske Leopard kampvognes indsats i Afghanistan.

Bogen er den første af sin slags. En bog om den danske kampvognsindsats i Helmand provinsen i Afghanistan. Bogen har fået titlen ”Danish Leopards in Helmand – from the crew´s perspective” og er på engelsk. Den er skrevet af forfatter Thomas Antonsen. Bogen er blevet udarbejdet på baggrund af interviews med omkring 40 besætningsmedlemmer fra Jydske Dragonregiment, der alle har bidraget med historier fra deres tid i Helmand.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...