Vær med til at markere FN-dagen i Kastellet.

Den 24. oktober er det FN-dag. Mød op og vær med til at markere dagen.

Alle bedes møde op jf. programmet herunder og være med til den efterfølgende reception.

Ingen tilmelding er nødvendig og deltagelse er gratis.

Påklædningen er fri, store medaljer anlagt og gerne baretter eller anden hovedbeklædning fra jeres udsendelse(r). Ikke nødvendigvis kun blå.

Æresgæsten er Viceforsvarschef Generalløjtnant Per Ludvigsen.

Programmet er som følger:

10:00 Bunkeren (Lokalforening Københavns mødelokale) åbnes til kammeratligt samvær.
10:30 Mønstring og opstilling af faner ved bunkeren.
10:35 Indøvelse af faneeksercits for de fremmødte fanebærere.
10:50 Afmarch fra bunkeren.
11:00 Lægge blomster ved De Blå Baretters Sten i Kastellet.
11:15 Modtagelse af VFC GL Per Ludvigsen ved indgangen til det Nationale Monument af Kommandanten i Kastellet, MAJ A. B. Petersen og Landsformanden. Der hilses på de opstillede faner og de fremmødte veteraner.
11:20 Herefter lægges krans ved mindemuren og der spilles det sidste hilsen ved trompetist fra LG Musikkorps. Herefter giver VFC en kort tale til de fremmødte.
11:30 Forlader VFC og landsformanden paraden og går direkte til Bunkeren, hvor der vil være en Reception for alle deltagerne. Når VFC ønsker at forlade receptionen følger Landsformanden VFC til bilen.
13:00 Forventet afslutning på den officielle del af dagen.

 

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...