Velkommen hjem

Af Per L. Hinrichsen, næstformand i Danmarks Veteraner og Veteranstøtten.

 

Jeg gennemgik i oktober sidste år et to dages forløb på Bernstorff Slot med Velkommen Hjem-projektet sammen med 11 andre veteraner, heraf fire PTSD ramte, men klar til job på almindelige vilkår. Programmet blev dygtigt og engageret ledet af Direktør Helene Djursø fra CareConsulting, der er daglig leder af foreningen Velkommen Hjem.

Det intensive forløb indeholdt samtaler med en erhvervspsykolog, en karriererådgiver og en headhunter. Det drejede sig om at få afklaret ens kompetencer, herunder at omsætte de militære færdigheder til civile kompetencer, for at kunne lave et CV, som civile virksomheder kan læse og forstå.

Herudover indeholdt programmet undervisning i Linkedin, flere foredrag fra forhenværende officerer og befalingsmænd, der alle var veteraner, og som nu sad i gode civile jobs i bl.a. Københavns Lufthavn og Dansk Supermarked. Endvidere holdt en mentor fra KMD et indlæg om hans succesfulde erfaringer med at få coachet veteraner til et civilt job eller uddannelsesforløb. Mentorskabet er nemlig en vigtig del af hele arbejdet i oversættelsen af kompetencer, og mentorerne udpeges af alle de virksomheder, der danner Velkommen Hjem.

Velkommen Hjem som forening har været i gang siden sommeren 2016, og målet er at hjælpe 75-100 veteraner årligt til et kompetenceafklaringsforløb, så de bliver klar til en verden uden for forsvaret. Derudover er det formålet at ændre opfattelsen af veteraner i erhvervslivet og synliggøre de mange ressourcer og kompetencer, veteraner har. Endelig er formålet at bygge en ny platform for samarbejde mellem veteraner og virksomheder til gavn for veteranerne, virksomhederne og samfundet.

Direktør for Københavns Lufthavn, Thomas Woldbye, er formand for bestyrelsen i Velkommen Hjem-projektet, hvor de øvrige bestyrelsesmedlemmer er Executive Vice President i KMD, Søren Henriksen samt direktør for Fonden Kraka, Peter Mogensen.

Projektet finansieres af erhvervslivet og støttes indtil videre af en række store virksomheder som Carlsberg, KMD, Pandora, PFA Pension, Jobindex, Dong Energy, Falck, Copenhagen Airports, Mercuri Urval og Microsoft, for blot at nævne nogle af de ca. 20 virksomheder, der står bag projektet. HOD, CS og HKKF samt HPRD er endvidere anført som samarbejdspartnere, og formandsgruppen i Veteranstøtten har ligeledes besluttet at være samarbejdspartner for projektet.

Velkommen Hjem runder i efteråret ca. 100 veteraner, der har været en del af forløbet. Alle har fået oversat deres kompetencer gennem den to-dages kick-off og individuelle samtaler. Ca. 80 % kommer efterfølgende i mentorforløb, og alle deltagere står langt stærkere efterfølgende med en klar fornemmelse af muligheder og retning. I en 12 måneders periode lykkedes det for ca. 85 % af veteranerne at få et civilt job, hvor de kan bruge deres kompetencer og erfaringer eller starte i et uddannelsesforløb.

I mit eget tilfælde har jeg haft et kort mentorforløb med en direktør fra Microsoft, hvorefter jeg har startet mit eget konsulentfirma op og indgået en kontrakt med Vordingborg Erhverv. Her skal jeg bistå med opgaver i rammen af Storstrøm Support Group, der skal sikre, at flest mulige opgaver falder lokalt i forbindelse med bygning af den nye Storstrømsbro. Et byggeri, der går i gang til næste år.

I kan læse mere om Velkommen Hjerm projektet på www.velkommenhjem.net

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...