Veteraner søges til Masterafhandling

Danmarks Veteraner har modtaget nedenstående anmodning om hjælp til en masterafhandling.


►► Information om anonym deltagelse i Masterafhandling omhandlende behovet for sexologisk rådgivning til danske veteraner med PTSD.
I forbindelse med min Masterafhandling i Sexologi på Aalborg Universitet er jeg i gang med at undersøge anonymt, hvordan danske veteraner med PTSD oplever, at deres seksualitet (herunder parforholdet) bliver påvirket.
Forudsætningen for at deltage er, at veteranen er eller har været i behandling via Forsvaret inden for de sidste 10 år.
På nuværende tidspunkt får veteraner ved Forsvaret ikke automatisk tilbudt målrettet sexologisk rådgivning, når de modtager PTSD behandling.
Mit navn er Maj Wismann og jeg arbejder til daglig i egen praksis som klinisk sexolog og parterapeut. De sidste 14 år, har jeg modtaget adskillige henvendelser fra veteraner med PTSD og ikke mindst partneren angående sexologiske problemstillinger herunder parforholdsproblematikker.
►► Det interessante er, at ingen af deres behandlere via Forsvaret havde spurgt ind til seksualiteten under PTSD behandlingen.
Den internationale forskning beskriver, hvordan PTSD påvirker veteraners seksualitet i høj grad. Både biologisk, psykologisk og socialt. Forskningen viser også, at det sociale perspektiv på seksualiteten – herunder parforholdet – er mindre undersøgt.
Det til trods for, at netop inddragelsen af f.eks. partneren og opmærksomheden på at genetablere et velfungerende sexliv og parforhold kan have en helbredende og lindrende effekt på PTSD. Det samme gælder for den generelle livskvalitet, men også i forhold til at mestre PTSD diagnosen.
En dansk undersøgelse viser, at 9 ud af 10 danskere finder et velfungerende sexliv meget vigtigt. Ligeledes fortæller forskningen også, at et velfungerende sexliv (herunder intimitet og parforhold) og de positive kvaliteter, som det bidrager med – uanset sygdom – kan være en måde at få brudt den negative spiral, som et par kan opleve at komme ind i, som følge af f.eks. PTSD.
Derfor ønsker jeg at undersøge behovet for sexologisk rådgivning i forbindelse med PTSD behandling, hvorved jeg søger veteraner, der ønsker at lade sig interviewe omkring deres oplevelse af PTSD og påvirkning på seksualiteten (herunder parforholdet).
Jeg søger 4-5 anonyme og modige veteraner, der har modtaget PTSD behandling via Forsvaret (herunder Veterancentret) inden for de sidste 10 år, og som tør fortælle omkring deres egen oplevelse med PTSD og påvirkning på seksualiteten herunder parforholdet.
►► Mit ønske er, at få mere viden om dette tabubelagte emne, så jeg kan bidrage til at klæde PTSD behandlerne bedre på til også at have opmærksomhed på seksualiteten (herunder parforholdet).
Jeg ønsker at interviewe veteranerne ud fra en række på forhånd fastlagte spørgsmål.
Du besvarer så godt du kan, og jeg vil evt. spørge lidt ind til dine besvarelser. Selve interviewet foregår i fortrolighed og jeg har selvfølgelig tavshedspligt.
Interviewet vil foregå online via link og krypteret forbindelse og du behøver ikke at have video på. Det vil tage ca. 60 min. Optagelsen vil blive anvendt i skriftlig form som datamateriale i min Masterafhandling og udelukkende i anonymiseret form. Optagelsen bliver destrueret umiddelbart efter Masterafhandlingen er afsluttet. Masterafhandlingen forventes afsluttet i juni 2021. Deltagelsen er frivillig, og du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage.
Der forventes ikke at være ulemper forbundet med interviewet, men hvis deltagelsen påvirker dig på en uhensigtsmæssig måde, vil jeg handle på dette.
Hvis du ønsker at deltage i interviewet så send en mail til min universitets email-adresse her:
Mlars19@student.aau.dk – så sender jeg dig yderligere info.
De bedste hilsner
Maj Wismann.

Aktuelt

Veteranstøttens VETCAMP 2024

Veteranstøtten gentager succesen med VETCAMP på Lanzarote i et samarbejde med KrogagerFonden og Club La Santa. VETCAMP 2024 gennemføres på Lanzarote i perioden 15. – 22. NOV 2024. VETCAMP 2024 giver dig en unik mulighed for at komme i gang igen gennem en lang række...

Fribilletter til Opera Hedeland

Så er det nu, der kan bestilles billetter til årets forestilling i Opera Hedeland. Billetterne er til 9. august 2024 og kun 9. august 2024 Billetterne fordeles efter ”først til mølle princippet”, så udfyld formularen nederst på siden og tryk på SEND. Efterfølgende vil...

Veterankommando til Flagdag d. 5. september i København

Kære veteran Den 5. september fejrer Danmark vores udsendte med markeringer nationalt og lokalt i kommunerne. Du har som tidligere udsendt mulighed for at deltage i den nationale markering i København ved at indgå i Danmarks Veteraners særlige veterankommando. Hvis du...

Ændring af våbenloven

Ved medlem af Hovedbestyrelsen Birger Kjer Hansen Med virkning fra 1. juli 2024 har Folketinget i det sene forår vedtaget nogle ændringer af våbenloven, der især betyder følgende: Personer, der har begået grove lovovertrædelser eller er meddelt tilhold, opholdsforbud...

Arctic MC Tour 2024

Danmarks Veteraners MC Touring inviterer hermed 10 Veteraner med MC på en uforglemmelig tur til Færøerne, og deltagelse i fejring af vores flagdag sammen med Arktisk Kommando og Danmarks Veteraners lokalafdeling på Færøerne. Programmet for turen er;      Afg....

Danmarks Veteraners medlemsmagasin er ude nu

Så er den seneste udgave af medlemsmagasinet sendt i trykken. Og kan du ikke vente til den lander i postkassen i løbet af uge 26, så kan du læse den online version lige her. Klik på billedet

Skal du med Lolland Rundt?

Hvis du vil med, så har Veteranstøttens Aktivitetsudvalgt købt en række pladser til Lolland Rundt. Du tilmelder dig på mail til kontakt@lollandrundt.dk. Det vil være en veteran, der modtager din tilmelding og sørger for at registrere dig og dine ønsker. Afregning sker...

Invitation til Veterantræf d. 27. – 28. september 2024

Det traditionelle Veterantræf for veteraner starter i år med et Veteran- og Gensynstræf, den 27. september. D.v.s., at alle veteraner fra alle værn af Forsvar, Hjemmeværn, Beredskabsstyrelsen, politi, Civile myndigheder m.fl., uanset om de er jubilarer eller ej –...

Danmarks Veteraner i Hjernekassen på P1

Landsformand Carsten Rasmussen har været i Hjernekassen sammen med veteranen Mads for at tale med Peter Lund Madsen om det at være udsendt. Lyt her: