Veteraner søges til Masterafhandling

Danmarks Veteraner har modtaget nedenstående anmodning om hjælp til en masterafhandling.


►► Information om anonym deltagelse i Masterafhandling omhandlende behovet for sexologisk rådgivning til danske veteraner med PTSD.
I forbindelse med min Masterafhandling i Sexologi på Aalborg Universitet er jeg i gang med at undersøge anonymt, hvordan danske veteraner med PTSD oplever, at deres seksualitet (herunder parforholdet) bliver påvirket.
Forudsætningen for at deltage er, at veteranen er eller har været i behandling via Forsvaret inden for de sidste 10 år.
På nuværende tidspunkt får veteraner ved Forsvaret ikke automatisk tilbudt målrettet sexologisk rådgivning, når de modtager PTSD behandling.
Mit navn er Maj Wismann og jeg arbejder til daglig i egen praksis som klinisk sexolog og parterapeut. De sidste 14 år, har jeg modtaget adskillige henvendelser fra veteraner med PTSD og ikke mindst partneren angående sexologiske problemstillinger herunder parforholdsproblematikker.
►► Det interessante er, at ingen af deres behandlere via Forsvaret havde spurgt ind til seksualiteten under PTSD behandlingen.
Den internationale forskning beskriver, hvordan PTSD påvirker veteraners seksualitet i høj grad. Både biologisk, psykologisk og socialt. Forskningen viser også, at det sociale perspektiv på seksualiteten – herunder parforholdet – er mindre undersøgt.
Det til trods for, at netop inddragelsen af f.eks. partneren og opmærksomheden på at genetablere et velfungerende sexliv og parforhold kan have en helbredende og lindrende effekt på PTSD. Det samme gælder for den generelle livskvalitet, men også i forhold til at mestre PTSD diagnosen.
En dansk undersøgelse viser, at 9 ud af 10 danskere finder et velfungerende sexliv meget vigtigt. Ligeledes fortæller forskningen også, at et velfungerende sexliv (herunder intimitet og parforhold) og de positive kvaliteter, som det bidrager med – uanset sygdom – kan være en måde at få brudt den negative spiral, som et par kan opleve at komme ind i, som følge af f.eks. PTSD.
Derfor ønsker jeg at undersøge behovet for sexologisk rådgivning i forbindelse med PTSD behandling, hvorved jeg søger veteraner, der ønsker at lade sig interviewe omkring deres oplevelse af PTSD og påvirkning på seksualiteten (herunder parforholdet).
Jeg søger 4-5 anonyme og modige veteraner, der har modtaget PTSD behandling via Forsvaret (herunder Veterancentret) inden for de sidste 10 år, og som tør fortælle omkring deres egen oplevelse med PTSD og påvirkning på seksualiteten herunder parforholdet.
►► Mit ønske er, at få mere viden om dette tabubelagte emne, så jeg kan bidrage til at klæde PTSD behandlerne bedre på til også at have opmærksomhed på seksualiteten (herunder parforholdet).
Jeg ønsker at interviewe veteranerne ud fra en række på forhånd fastlagte spørgsmål.
Du besvarer så godt du kan, og jeg vil evt. spørge lidt ind til dine besvarelser. Selve interviewet foregår i fortrolighed og jeg har selvfølgelig tavshedspligt.
Interviewet vil foregå online via link og krypteret forbindelse og du behøver ikke at have video på. Det vil tage ca. 60 min. Optagelsen vil blive anvendt i skriftlig form som datamateriale i min Masterafhandling og udelukkende i anonymiseret form. Optagelsen bliver destrueret umiddelbart efter Masterafhandlingen er afsluttet. Masterafhandlingen forventes afsluttet i juni 2021. Deltagelsen er frivillig, og du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage.
Der forventes ikke at være ulemper forbundet med interviewet, men hvis deltagelsen påvirker dig på en uhensigtsmæssig måde, vil jeg handle på dette.
Hvis du ønsker at deltage i interviewet så send en mail til min universitets email-adresse her:
Mlars19@student.aau.dk – så sender jeg dig yderligere info.
De bedste hilsner
Maj Wismann.

Aktuelt

Veteranstøttens Livsstilsændringskursus

Kære veteran Veteranstøtten gennemfører endnu engang et kursus i Livsstil Vil du blive inspireret til fysisk træning, ændre dine kostvaner, lære at finde motivationen til at holde fast i de gode vaner og hjælp til at kassere de dårlige? Så er kurset måske noget for...

Familietræningslejr i Vejen

VETERANSTØTTENs Idrætsudvalg arrangerer familietræningslejr i Vejen Idrætscenter 20-22 OKT 2023. TILMELDING ER LUKKET (Kl. 15.00 22.09.2023) Sidste weekend i efterårsferien, d. 20. - 22. oktober kan du og din familie komme med VETERANSTØTTEN på idrætsophold i Vejen...

Danmarks Veteraners medlemsmagasin er klar

I denne udgave af magasinet kan du læse om de mange flagdagsmarkeringer, der har været rundt om i landet, noget om at søvn, efterskoleelevernes march for Danmarks Veteraner og meget, meget mere. De af jer, der har bestilt magasin i fysisk form vil snarest muligt...

Bushcraft smedearbejde

Veteranstøttens friluftsudvalg inviteret på kursus i smedearbejde Bushcraft smedearbejde Har du lyst til at deltage på et smedekursus hvor du kan lave dit eget friluftsgrej m.m. er her et godt tilbud til dig. Indhold Skærende værktøj, vikingegrej, smykker af jern mm....