Veteraner støtter veteraner – hjælp os!

Udenrigsministeriet har udsendt et brev til de veteraner, der i perioden 1991-1999 gjorde tjeneste ved United Nations Guards Contingent in Iraq (UNGCI). I brevet bliver det oplyst, at FN nu har besluttet at tildele de ca. 350 danske vagter ”The UN Special Service Medal” for deres tjeneste ved UNGCI. For at kunne få tildelt FN-medaljen, skal veteranerne udfylde en medaljeansøgning og fremfinde dokumentation for udsendelsen til UNGCI.

Desværre er nogle af de danskere, der gjorde tjeneste ved UNGCI, gået bort. FN har dog meddelt, at ”The UN Special Service Medal” kan tildeles posthumt til de afdøde veteraner, der gjorde tjeneste ved UNGCI.

Danmarks Veteraner samarbejder med Udenrigsministeriet om arbejdet med medaljeansøgningerne. Danmarks Veteraner skal derfor opfordre nulevende veteraner fra UNGCI og andre veteraner og familiemedlemmer til, hvis de kender efterladte til bortgåede danske UNGCI vagter, at informere dem om Udenrigsministeriets brev samt fortælle dem, at de kan rette henvendelse til Danmarks Veteraners landssekretær, Jens Morten Jørgensen, på tlf. 2639 9070/e-mail: sekretaer@danmarksveteraner.dk for hjælp til at ansøge om FN-medaljen.

For danske UNGCI-veteraner, der er bosiddende i udlandet og ikke har modtaget Udenrigsministeriets brev, kan henvendelse også ske til landssekretæren.

Med venlig hilsen

Danmarks veteraner

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...