Veteraner støtter veteraner – hjælp os!

Udenrigsministeriet har udsendt et brev til de veteraner, der i perioden 1991-1999 gjorde tjeneste ved United Nations Guards Contingent in Iraq (UNGCI). I brevet bliver det oplyst, at FN nu har besluttet at tildele de ca. 350 danske vagter ”The UN Special Service Medal” for deres tjeneste ved UNGCI. For at kunne få tildelt FN-medaljen, skal veteranerne udfylde en medaljeansøgning og fremfinde dokumentation for udsendelsen til UNGCI.

Desværre er nogle af de danskere, der gjorde tjeneste ved UNGCI, gået bort. FN har dog meddelt, at ”The UN Special Service Medal” kan tildeles posthumt til de afdøde veteraner, der gjorde tjeneste ved UNGCI.

Danmarks Veteraner samarbejder med Udenrigsministeriet om arbejdet med medaljeansøgningerne. Danmarks Veteraner skal derfor opfordre nulevende veteraner fra UNGCI og andre veteraner og familiemedlemmer til, hvis de kender efterladte til bortgåede danske UNGCI vagter, at informere dem om Udenrigsministeriets brev samt fortælle dem, at de kan rette henvendelse til Danmarks Veteraners landssekretær, Jens Morten Jørgensen, på tlf. 2639 9070/e-mail: sekretaer@danmarksveteraner.dk for hjælp til at ansøge om FN-medaljen.

For danske UNGCI-veteraner, der er bosiddende i udlandet og ikke har modtaget Udenrigsministeriets brev, kan henvendelse også ske til landssekretæren.

Med venlig hilsen

Danmarks veteraner

Aktuelt

Veteranstøtten inviterer til familietræningslejr i Vejen Idrætscenter

TILMELDING ER LUKKET VETERANSTØTTENs Idrætsudvalg arrangerer familietræningslejr i Vejen Idrætscenter d. 17.-19. februar 2023 Igen i år inviterer Veteranstøtten veteranfamilier til træningslejr i Vejen Idrætscenter. Du og din familie kan komme med i den sidste weekend...

Få din afviste veteransag genoptaget

Som tidligere udsendt soldat (veteran) eller statsansat med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion har du mulighed for at få en såkaldt ”second opinion” speciallægeerklæring. Der er ikke længere en frist på 5 år for at få indhentet en sådan...

Veteraner anerkendt efter 30 år

Efter 31 års tovtrækkeri blev FNs medalje `United Nations Special Service Medal` for de danske FN-veteraners indsats i UNGCI endelig overrakt til de godt 300 FN-veteraner. 114 af dem var mødt op i deres stiveste puds på Kastellet.