Veteraner støtter veteraner – hjælp os!

Udenrigsministeriet har udsendt et brev til de veteraner, der i perioden 1991-1999 gjorde tjeneste ved United Nations Guards Contingent in Iraq (UNGCI). I brevet bliver det oplyst, at FN nu har besluttet at tildele de ca. 350 danske vagter ”The UN Special Service Medal” for deres tjeneste ved UNGCI. For at kunne få tildelt FN-medaljen, skal veteranerne udfylde en medaljeansøgning og fremfinde dokumentation for udsendelsen til UNGCI.

Desværre er nogle af de danskere, der gjorde tjeneste ved UNGCI, gået bort. FN har dog meddelt, at ”The UN Special Service Medal” kan tildeles posthumt til de afdøde veteraner, der gjorde tjeneste ved UNGCI.

Danmarks Veteraner samarbejder med Udenrigsministeriet om arbejdet med medaljeansøgningerne. Danmarks Veteraner skal derfor opfordre nulevende veteraner fra UNGCI og andre veteraner og familiemedlemmer til, hvis de kender efterladte til bortgåede danske UNGCI vagter, at informere dem om Udenrigsministeriets brev samt fortælle dem, at de kan rette henvendelse til Danmarks Veteraners landssekretær, Jens Morten Jørgensen, på tlf. 2639 9070/e-mail: sekretaer@danmarksveteraner.dk for hjælp til at ansøge om FN-medaljen.

For danske UNGCI-veteraner, der er bosiddende i udlandet og ikke har modtaget Udenrigsministeriets brev, kan henvendelse også ske til landssekretæren.

Med venlig hilsen

Danmarks veteraner

Aktuelt

Invitation til NORDIC TOUR på MC

Nordic Tour 2024 - 26. Juli til 5. august På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i det sydlige Finland....

MC Touring indkalder til generalforsamling

Kære veteraner, motorcyklister og medlemmer af Danmarks Veteraners MC Touring Indkaldelse til foreningens første ordinære generalforsamling på KFUM Soldaterhjem Treldevej 99, 7000 Fredericia lørdag d. 16. marts kl. 12.30. Tilmelding sker til Vrcfyn@mail. dk senest d....

Tilmelding til vandretur til Island

Tilmeldingen lukker automatisk, når der er kommet 30 ansøgninger. Ansøgningen lukkede 1. februar kl. 15.45. Herefter vil turudvalget trække lod blandt ansøgerne.  Du kan læse om turen her    

Vil du med på vandretur til Island?

Friluftsudvalget tager på vandretur på Island med 8 deltagere. Vi skal besøge Hornstrandir, et fantastisk naturreservat i Islands yderste hjørne, kun 50 kilomter fra Polarcirklen. Et sted, hvor kun få mennesker bor om sommeren og hvor naturen er, som den altid har...