Veteranprojekt Grønland

Veteranprojekt Grønland har til formål:

  1. At understøtte og bidrage til ideen om mindre lokalt baserede projekters potentiale samt berettigelse i rammen af den frivillige veteranstøtte i Danmark, Færøerne og Grønland. Herunder særligt, at ressourcepersoner og engagement reelt har muligheden for at gøre en forskel for veteraner på lokalt niveau.
  2. At bidrage til opmærksomheden omkring de særlige forhold lokalt for veteraner i Grønland, og derved om muligt støtte etableringen af et veterannetværk i Grønland samt, indledningsvis facilitere et sådan netværks kontakt til evt. i projektet deltagende aktører indenfor veteranstøtten i Danmark.
  3. At søge og bidrage til samarbejde, synergier og vidensdeling mellem interesserede aktører inden for veteranstøttefeltet.

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten støtter Veteranprojekt Grønland med hver 5.000 kr.

Læs mere om projektet samt muligheden for at støtte projektet ved fx at deltage i støttearrangement i Lillerød Kirke HER

Aktuelt

Invitation til NORDIC TOUR på MC

Nordic Tour 2024 - 26. Juli til 5. august På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i det sydlige Finland....

MC Touring indkalder til generalforsamling

Kære veteraner, motorcyklister og medlemmer af Danmarks Veteraners MC Touring Indkaldelse til foreningens første ordinære generalforsamling på KFUM Soldaterhjem Treldevej 99, 7000 Fredericia lørdag d. 16. marts kl. 12.30. Tilmelding sker til Vrcfyn@mail. dk senest d....

Tilmelding til vandretur til Island

Tilmeldingen lukker automatisk, når der er kommet 30 ansøgninger. Ansøgningen lukkede 1. februar kl. 15.45. Herefter vil turudvalget trække lod blandt ansøgerne.  Du kan læse om turen her    

Vil du med på vandretur til Island?

Friluftsudvalget tager på vandretur på Island med 8 deltagere. Vi skal besøge Hornstrandir, et fantastisk naturreservat i Islands yderste hjørne, kun 50 kilomter fra Polarcirklen. Et sted, hvor kun få mennesker bor om sommeren og hvor naturen er, som den altid har...