Veteranprojekt Grønland

Veteranprojekt Grønland har til formål:

  1. At understøtte og bidrage til ideen om mindre lokalt baserede projekters potentiale samt berettigelse i rammen af den frivillige veteranstøtte i Danmark, Færøerne og Grønland. Herunder særligt, at ressourcepersoner og engagement reelt har muligheden for at gøre en forskel for veteraner på lokalt niveau.
  2. At bidrage til opmærksomheden omkring de særlige forhold lokalt for veteraner i Grønland, og derved om muligt støtte etableringen af et veterannetværk i Grønland samt, indledningsvis facilitere et sådan netværks kontakt til evt. i projektet deltagende aktører indenfor veteranstøtten i Danmark.
  3. At søge og bidrage til samarbejde, synergier og vidensdeling mellem interesserede aktører inden for veteranstøttefeltet.

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten støtter Veteranprojekt Grønland med hver 5.000 kr.

Læs mere om projektet samt muligheden for at støtte projektet ved fx at deltage i støttearrangement i Lillerød Kirke HER

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...