Veteranrejsen 2019 til Cypern

Vi var 33 deltagere på Veteranrejsen, 22 veteraner og 11 pårørende, vores mission denne gang var, at få udskiftet mindepladen fra 2014 (50 års jubilæums-turen). Der var to med fra dengang, nemlig Erik Vandal og Paul Erik Søgaard, der var med til at sætte den oprindelige plade op i 2014. Teksten på den plade kunne desværre ikke holde, hvorfor den skulle skiftes. Den nye plade er udført med gravering, både tekst og flag, og kan således holde i mange år. (Pladen er sponsoret af virksomheden Lysiplex som beskrevet i Baretten nr. 6/2018 side 34).

Vi havde en aftale på Ledra Palace, Nicosia den 11. september klokken 11.00. Vi blev modtaget af den vagthavende Rosie som var rigtig sød og lyttede til veteranhistorie fra Ledra Place fra deres tid hernede. Vi havde lånt en elektrisk boremaskine til at afmontere den gamle plade af Johnny barmand. Johnny bor på Cypern, det har han gjort siden hans tjeneste hernede, da han mødte en cypriot. Vi fik afmonteret pladen og heldigvis passede størrelse og huller i den nye plade. Mindestenen blev dækket af et Dannebrogsflag. Erik Vandal og Paul Erik Søgaard, der gjorde tjeneste på hold 1, gennemførte den officielle afsløring af den “nye” mindesten.

Efter at vi havde lagt en krans sluttede vi med at tage over på den tyrkiske side af Nicosia for at besøge Smiley. Han havde sørget for en bus, så vi kørte hjem til ham og indviede hans nye Cafe 23, som veteraner hjemme i Danmark har være med til at støtte til (ca. 32,000 kr.). Smiley inviterede på frokost. Senere blev vi kørt tilbage til den gamle bydel, hvor vi passerede den grønne linje, grænsen mellem den tyrkisk besatte del og den cypriotiske del af byen, ved Ledra Palace, hvorfra vi kørte hjem med bus sidst på eftermiddagen. En rigtig god dag.

Fredag den 13. september tog vi med bus til Troodos op til spøgelse hotel ‘Berengaria hotel’ som har stået forladt siden 1984,  som er hjemsøgt (google det og hør historierne om det) Derefter kørte vi B-Coy lejr, der nu hedder San Martin Camp. Der var lige kommet nye FN-soldater fra Argentina, de havde kun været der i 14 dage, rigtige pinkier. Vi blev vist rundt af kompagniets næstkommanderende der havde været der i længere tid, en rigtig god rundvisning som sluttede i messen hvor der blev serveret noget koldt. De deltagende folk fra B-Coy var glade for at gense deres gamle lejr. Vi kørte hjem via Astromeritis, hvor der blev indtaget en sen frokost.

Lørdag holdt vi DANCON-fest med deltagelse af Johnny Barmand og Smiley. Der kom også besøg af gamle kendinge fra Old Ship Inn (Chris). Old Ship Inn var en bar som vi kom på meget på i årene 1984 til 1994 i Ayia Nappa. Vi festede hele aftenen med historier og sange fra deltagerne (jeg laver altid det som vi kalder bordet rundt).

 

Af rejseleder Tommy Harder
Cypern 2019

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...