Veteranstøtten deltager i Royal Run 2018

21. maj 2018 fejrer Kronprinsen 50 års fødselsdag og i den anledning arrangerer DIF, DGI, Dansk Atletik Forbund, Nordeafonden, Trygfonden og TV2 løb i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og på Frederiksberg i København.

Distancerne er One mile (1,609 km) og 10 km. Veteranstøtten har købt startpladser alle steder og det vil være muligt for veteraner i begrænset tal at løbe for Veteranstøtten. Der løbes i Veteranstøttens t- shirt, men bagefter udleveres Royal Run t-shirt til deltagerne.

Tilmelding via Veteranstøttens hjemmeside. Tilmelding åbnes 02 JAN 2018 og lukkes når pladserne er fyldt op. Evt. spørgsmål kan rettes til Jørn H. Christiansen, Idrætsudvalget på Joernhvenegaard@gmail.com.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...