Veteranstøttens Gruppetur Danmark JUNI 2019

I perioden søndag den 23. – fredag den 28. juni 2019 gennemførte Veteranstøtten Gruppetur Danmark i Camp Frøslev.
Gruppetur Danmark har hvilet i et antal år og forsøges nu at genindføre som en tradition. Det må konstateres, at forsøget lykkedes til fulde.
Deltagere i aktiviteten skal være veteraner, som i det daglige har udfordringer af enten psykisk eller fysisk karakter. Vi var 10 deltagere, hvoraf undertegnede og Christian Ring var ledere for aktiviteten. Der var tilmeldt 11 deltagere, hvoraf 1 desværre så sig nødsaget til melde fra.

Turens formål

Turens formål er simpelthen at give veteranen nogle dages pusterum i en tilværelse, som til daglig godt kan være en udfordring.
Man skal heller ikke underkende at familien til veteranerne også får mulighed for et pusterum i perioden. Det var der i hvert fald bred enighed om i deltagerkredsen.
Omgivelserne i Camp Frøslev er noget nær perfekte til gennemførelse af vores samling, da der er ro og natur i massevis – også selv om der naturligvis kommer gæster i lejren i f.m. besøg i lejrens museer. Eneste mangelvare er en ”hyggestue” med bløde møbler. Det kompenserede vi dog ved at indrette os på gangen, hvor der er en ”blød” sofa og lænestol. Når gruppen ikke er større, kan det lade sig gøre ved at supplere med lidt ”gulvsidning” og andre stole. Men det kunne være bedre ingen tvivl om det.

Turens program

Der var kun indlagt to faste aktiviteter i løbet af opholdet.
Tirsdag var vi i Sønderborg Racing Center for at køre gokart. Der blev godt nok trådt på speederen i de små gokarts. Tiderne var tæt på at tangere den bestående rekord på banen, hvilket lederen blev noget overrasket over. Alt i alt en stor succes.
Torsdag besøgte vi Kelstrup Naturskole for at konkurrere i bueskydning og vildtkending. Også en aktivitet som tilsyneladende faldt i god jord efter de udsagn som vi fik.
Øvrige dage var der frit valg, hvilket 4 deltagere benyttede sig af og besøgte Dybbøl Historiecenter om onsdagen.
I det tidligere koncept var der indlagt faste samtaler, hvor veteranen skulle vende vrangen ud på sig selv. Et koncept, som undertegnede aldrig har brudt mig om, da det efter min mening kan være direkte angstfremkaldende for en veteran, som har det skidt, at skulle på ”skafottet” for at underholde de øvrige deltagere med sine daglige udfordringer. Så det er ikke en del af programmet. Og det kan konstateres, at det så sandelig heller ikke er nødvendigt, da snakken gik på kryds og tværs i gruppen fra første øjeblik vi var samlet.

[ezcol_1half][/ezcol_1half] [ezcol_1half_end][/ezcol_1half_end]
Aktivitetens fremtid

Alle tilmeldte fik mulighed for deltagelse. 12 deltagere er det maksimale. Håbet er nu, at ”mund til mund” metoden kan betyde, at der næste år, hvis altså der bliver bevilget midler til gennemførelsen, kommer et større antal tilmeldinger. Det skal dog nævnes, at alle deltagere i år opfyldte betingelserne for deltagelse.

Evalueringer

Deltagernes evalueringer af turen er ovenud positive, hvilket viser, at programmet er sammensat på en hensigtsmæssig og tilfredsstillende måde. Hensigten med, at alle deltagere indgår aktivt i de opgaver, der løbende er ved måltider, rengøring m.v., blev godt modtaget, og der var ikke på noget tidspunkt problemer med at få villige hænder til hjælp.

Afslutning

Christian Ring og undertegnede takker deltagerne for en uge, hvor lysten til at gentage turen i 2020 absolut blev skærpet.

 

Af leder Svend Aage Olsen

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...