Veteranstøttens gruppetur til Norge AUG 2017

Af leder Svend Aage Olsen

I perioden søndag den 20. – fredag den 25. august 2017 gennemførte Veteranstøtten årets gruppetur til Norge, hvor vi gæstede det norske forsvars veterancenter (Krigsveterancenter) i Bæreia, Kongsvinger.

Gruppen ved mindesmærket for UNIFIL

Samling på Holmen

I år havde vi valgt at samle hele gruppen søndag aften på den tidligere Flådestation Holmen med overnatning. Vi brugte så lidt tid søndag aften til at afvikle et lille velkomstmøde. En klar fordel med dette tiltag og det blev modtaget yderst positivt.

Fordelen er også, at vi med sikkerhed kan komme af sted mod Norge til afsat tid mandag morgen. Derved er ankomst til Norge sikret således, at vi kan nå at deltage i aftenspisning i Bæreia mandag aften.

Vi var 10 veteraner på turen, hvoraf 2 var ledere. Det antal har vist sig at være passende og sikrer, at alle kommer hinanden ved uden klikedannelse eller lignende uhensigtsmæssigheder.

Terapi på højt niveau
Ryge- og kafferummet – flittigt brugt

Veterancentret i Bæreia – et fantastisk sted

Køreturen til Bæreia er lang – små 700 km – men det er hele køreturen værd. Heldigvis så viser evalueringerne, at der er stor enighed om det.

Omgivelserne, gæstfriheden, værelserne og forplejningen er i top.

Et bevis på vores værters gæstfrihed og lyst til at modtage os, kan vi langt hen ad vejen aflæse ved at næstkommanderende efter velkomstbriefing, overrakte en mønt, der normalt kun gives til norske veteraner, der har været på veterancenteret i Bæreia. De blev overrakt med ordene; ”med anerkendelse og respekt”, til hver enkelt af os. Tusind tak for det til vores søde og rare værter.

Turens program og forventninger til afvikling

Igen i år var der ændringer til programmet. Sidste år forsøgte vi os med en Camp i skoven omkring Veterancentret i Bæreia. Langt hen ad vejen blev det positivt modtaget, men gav alligevel en hvis splittelse i gruppen, da ikke alle havde overskud eller orkede, at involvere sig 100% i den. Turen skal jo heller ikke give udtryk af at være en patruljetur.

Derfor gjorde vi det i år, at der kun var et fast programpunkt – nemlig besøg ved Kongsvinger Fæstning, hvor vi fik en guidet rundvisning, besøgte museet og lagde blomster ved mindesmærket for de norske faldne soldater ved Libanon-missionen UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon).

Resten af turen improviserede vi med tilbud om aktiviteter i naturen, som gåture rundt i området – bl.a. rundt om søen ved Veterancentret – en gåtur på knap 8 km, cykler til udlån, kanosejlads, grillfrokost i naturen m.v.

En køretur til svenske-grænsen blev det også til – på opfordring skal det lige bemærkes. Alle deltog.

Samtalerne, som tidligere har været et fast indslag om aftenerne, kom nu helt af sig selv under aktiviteterne og imellem dem, hvor man spontant mødtes – hele gruppen vel at mærke. Uhyre positivt.

Tvungne samtaler, som tidligere har været et ”must”, har ofte endt som en pestilens for nogle veteraner, hvilket vi som ledere sagtens forstår.

Så kort og kort, var der frit ”slag i bolledejen”, hvilket blev rigtig godt modtaget.

Pølserne indtages
Kanosejlads – hyggeligt
Anerkendelsesmønt

Deltagerne accept og positive tilbagemeldinger

Evalueringerne viser med alt tydelighed, at det er sådan turen skal køres.

Chefen på det norske veterancenter – oberstløjtnant Sørloth – lovede os, at vi igen i 2018 kan forvente at få tilladelse til besøg med 10 veteraner.

Tak for god ro og orden

Fra lederside skal der her lyde en stor tak til hele gruppen for samværet på turen. Det var en ovenud positiv oplevelse.

Aktuelt

Veteranstøttens VETCAMP 2024

Veteranstøtten gentager succesen med VETCAMP på Lanzarote i et samarbejde med KrogagerFonden og Club La Santa. VETCAMP 2024 gennemføres på Lanzarote i perioden 15. – 22. NOV 2024. VETCAMP 2024 giver dig en unik mulighed for at komme i gang igen gennem en lang række...

Fribilletter til Opera Hedeland

Så er det nu, der kan bestilles billetter til årets forestilling i Opera Hedeland. Billetterne er til 9. august 2024 og kun 9. august 2024 Billetterne fordeles efter ”først til mølle princippet”, så udfyld formularen nederst på siden og tryk på SEND. Efterfølgende vil...

Veterankommando til Flagdag d. 5. september i København

Kære veteran Den 5. september fejrer Danmark vores udsendte med markeringer nationalt og lokalt i kommunerne. Du har som tidligere udsendt mulighed for at deltage i den nationale markering i København ved at indgå i Danmarks Veteraners særlige veterankommando. Hvis du...

Ændring af våbenloven

Ved medlem af Hovedbestyrelsen Birger Kjer Hansen Med virkning fra 1. juli 2024 har Folketinget i det sene forår vedtaget nogle ændringer af våbenloven, der især betyder følgende: Personer, der har begået grove lovovertrædelser eller er meddelt tilhold, opholdsforbud...

Arctic MC Tour 2024

Danmarks Veteraners MC Touring inviterer hermed 10 Veteraner med MC på en uforglemmelig tur til Færøerne, og deltagelse i fejring af vores flagdag sammen med Arktisk Kommando og Danmarks Veteraners lokalafdeling på Færøerne. Programmet for turen er;      Afg....

Danmarks Veteraners medlemsmagasin er ude nu

Så er den seneste udgave af medlemsmagasinet sendt i trykken. Og kan du ikke vente til den lander i postkassen i løbet af uge 26, så kan du læse den online version lige her. Klik på billedet

Skal du med Lolland Rundt?

Hvis du vil med, så har Veteranstøttens Aktivitetsudvalgt købt en række pladser til Lolland Rundt. Du tilmelder dig på mail til kontakt@lollandrundt.dk. Det vil være en veteran, der modtager din tilmelding og sørger for at registrere dig og dine ønsker. Afregning sker...

Invitation til Veterantræf d. 27. – 28. september 2024

Det traditionelle Veterantræf for veteraner starter i år med et Veteran- og Gensynstræf, den 27. september. D.v.s., at alle veteraner fra alle værn af Forsvar, Hjemmeværn, Beredskabsstyrelsen, politi, Civile myndigheder m.fl., uanset om de er jubilarer eller ej –...

Danmarks Veteraner i Hjernekassen på P1

Landsformand Carsten Rasmussen har været i Hjernekassen sammen med veteranen Mads for at tale med Peter Lund Madsen om det at være udsendt. Lyt her: