Veteranstøttens gruppetur til Norge AUG 2017

Af leder Svend Aage Olsen

I perioden søndag den 20. – fredag den 25. august 2017 gennemførte Veteranstøtten årets gruppetur til Norge, hvor vi gæstede det norske forsvars veterancenter (Krigsveterancenter) i Bæreia, Kongsvinger.

Gruppen ved mindesmærket for UNIFIL

Samling på Holmen

I år havde vi valgt at samle hele gruppen søndag aften på den tidligere Flådestation Holmen med overnatning. Vi brugte så lidt tid søndag aften til at afvikle et lille velkomstmøde. En klar fordel med dette tiltag og det blev modtaget yderst positivt.

Fordelen er også, at vi med sikkerhed kan komme af sted mod Norge til afsat tid mandag morgen. Derved er ankomst til Norge sikret således, at vi kan nå at deltage i aftenspisning i Bæreia mandag aften.

Vi var 10 veteraner på turen, hvoraf 2 var ledere. Det antal har vist sig at være passende og sikrer, at alle kommer hinanden ved uden klikedannelse eller lignende uhensigtsmæssigheder.

Terapi på højt niveau
Ryge- og kafferummet – flittigt brugt

Veterancentret i Bæreia – et fantastisk sted

Køreturen til Bæreia er lang – små 700 km – men det er hele køreturen værd. Heldigvis så viser evalueringerne, at der er stor enighed om det.

Omgivelserne, gæstfriheden, værelserne og forplejningen er i top.

Et bevis på vores værters gæstfrihed og lyst til at modtage os, kan vi langt hen ad vejen aflæse ved at næstkommanderende efter velkomstbriefing, overrakte en mønt, der normalt kun gives til norske veteraner, der har været på veterancenteret i Bæreia. De blev overrakt med ordene; ”med anerkendelse og respekt”, til hver enkelt af os. Tusind tak for det til vores søde og rare værter.

Turens program og forventninger til afvikling

Igen i år var der ændringer til programmet. Sidste år forsøgte vi os med en Camp i skoven omkring Veterancentret i Bæreia. Langt hen ad vejen blev det positivt modtaget, men gav alligevel en hvis splittelse i gruppen, da ikke alle havde overskud eller orkede, at involvere sig 100% i den. Turen skal jo heller ikke give udtryk af at være en patruljetur.

Derfor gjorde vi det i år, at der kun var et fast programpunkt – nemlig besøg ved Kongsvinger Fæstning, hvor vi fik en guidet rundvisning, besøgte museet og lagde blomster ved mindesmærket for de norske faldne soldater ved Libanon-missionen UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon).

Resten af turen improviserede vi med tilbud om aktiviteter i naturen, som gåture rundt i området – bl.a. rundt om søen ved Veterancentret – en gåtur på knap 8 km, cykler til udlån, kanosejlads, grillfrokost i naturen m.v.

En køretur til svenske-grænsen blev det også til – på opfordring skal det lige bemærkes. Alle deltog.

Samtalerne, som tidligere har været et fast indslag om aftenerne, kom nu helt af sig selv under aktiviteterne og imellem dem, hvor man spontant mødtes – hele gruppen vel at mærke. Uhyre positivt.

Tvungne samtaler, som tidligere har været et ”must”, har ofte endt som en pestilens for nogle veteraner, hvilket vi som ledere sagtens forstår.

Så kort og kort, var der frit ”slag i bolledejen”, hvilket blev rigtig godt modtaget.

Pølserne indtages
Kanosejlads – hyggeligt
Anerkendelsesmønt

Deltagerne accept og positive tilbagemeldinger

Evalueringerne viser med alt tydelighed, at det er sådan turen skal køres.

Chefen på det norske veterancenter – oberstløjtnant Sørloth – lovede os, at vi igen i 2018 kan forvente at få tilladelse til besøg med 10 veteraner.

Tak for god ro og orden

Fra lederside skal der her lyde en stor tak til hele gruppen for samværet på turen. Det var en ovenud positiv oplevelse.

Aktuelt

Invitation til NORDIC TOUR på MC

Nordic Tour 2024 - 26. Juli til 5. august På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i det sydlige Finland....

MC Touring indkalder til generalforsamling

Kære veteraner, motorcyklister og medlemmer af Danmarks Veteraners MC Touring Indkaldelse til foreningens første ordinære generalforsamling på KFUM Soldaterhjem Treldevej 99, 7000 Fredericia lørdag d. 16. marts kl. 12.30. Tilmelding sker til Vrcfyn@mail. dk senest d....

Tilmelding til vandretur til Island

Tilmeldingen lukker automatisk, når der er kommet 30 ansøgninger. Ansøgningen lukkede 1. februar kl. 15.45. Herefter vil turudvalget trække lod blandt ansøgerne.  Du kan læse om turen her    

Vil du med på vandretur til Island?

Friluftsudvalget tager på vandretur på Island med 8 deltagere. Vi skal besøge Hornstrandir, et fantastisk naturreservat i Islands yderste hjørne, kun 50 kilomter fra Polarcirklen. Et sted, hvor kun få mennesker bor om sommeren og hvor naturen er, som den altid har...