Veteranstøttens gruppetur til Norge AUG 2017

Af leder Svend Aage Olsen

I perioden søndag den 20. – fredag den 25. august 2017 gennemførte Veteranstøtten årets gruppetur til Norge, hvor vi gæstede det norske forsvars veterancenter (Krigsveterancenter) i Bæreia, Kongsvinger.

Gruppen ved mindesmærket for UNIFIL

Samling på Holmen

I år havde vi valgt at samle hele gruppen søndag aften på den tidligere Flådestation Holmen med overnatning. Vi brugte så lidt tid søndag aften til at afvikle et lille velkomstmøde. En klar fordel med dette tiltag og det blev modtaget yderst positivt.

Fordelen er også, at vi med sikkerhed kan komme af sted mod Norge til afsat tid mandag morgen. Derved er ankomst til Norge sikret således, at vi kan nå at deltage i aftenspisning i Bæreia mandag aften.

Vi var 10 veteraner på turen, hvoraf 2 var ledere. Det antal har vist sig at være passende og sikrer, at alle kommer hinanden ved uden klikedannelse eller lignende uhensigtsmæssigheder.

Terapi på højt niveau
Ryge- og kafferummet – flittigt brugt

Veterancentret i Bæreia – et fantastisk sted

Køreturen til Bæreia er lang – små 700 km – men det er hele køreturen værd. Heldigvis så viser evalueringerne, at der er stor enighed om det.

Omgivelserne, gæstfriheden, værelserne og forplejningen er i top.

Et bevis på vores værters gæstfrihed og lyst til at modtage os, kan vi langt hen ad vejen aflæse ved at næstkommanderende efter velkomstbriefing, overrakte en mønt, der normalt kun gives til norske veteraner, der har været på veterancenteret i Bæreia. De blev overrakt med ordene; ”med anerkendelse og respekt”, til hver enkelt af os. Tusind tak for det til vores søde og rare værter.

Turens program og forventninger til afvikling

Igen i år var der ændringer til programmet. Sidste år forsøgte vi os med en Camp i skoven omkring Veterancentret i Bæreia. Langt hen ad vejen blev det positivt modtaget, men gav alligevel en hvis splittelse i gruppen, da ikke alle havde overskud eller orkede, at involvere sig 100% i den. Turen skal jo heller ikke give udtryk af at være en patruljetur.

Derfor gjorde vi det i år, at der kun var et fast programpunkt – nemlig besøg ved Kongsvinger Fæstning, hvor vi fik en guidet rundvisning, besøgte museet og lagde blomster ved mindesmærket for de norske faldne soldater ved Libanon-missionen UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon).

Resten af turen improviserede vi med tilbud om aktiviteter i naturen, som gåture rundt i området – bl.a. rundt om søen ved Veterancentret – en gåtur på knap 8 km, cykler til udlån, kanosejlads, grillfrokost i naturen m.v.

En køretur til svenske-grænsen blev det også til – på opfordring skal det lige bemærkes. Alle deltog.

Samtalerne, som tidligere har været et fast indslag om aftenerne, kom nu helt af sig selv under aktiviteterne og imellem dem, hvor man spontant mødtes – hele gruppen vel at mærke. Uhyre positivt.

Tvungne samtaler, som tidligere har været et ”must”, har ofte endt som en pestilens for nogle veteraner, hvilket vi som ledere sagtens forstår.

Så kort og kort, var der frit ”slag i bolledejen”, hvilket blev rigtig godt modtaget.

Pølserne indtages
Kanosejlads – hyggeligt
Anerkendelsesmønt

Deltagerne accept og positive tilbagemeldinger

Evalueringerne viser med alt tydelighed, at det er sådan turen skal køres.

Chefen på det norske veterancenter – oberstløjtnant Sørloth – lovede os, at vi igen i 2018 kan forvente at få tilladelse til besøg med 10 veteraner.

Tak for god ro og orden

Fra lederside skal der her lyde en stor tak til hele gruppen for samværet på turen. Det var en ovenud positiv oplevelse.

Aktuelt

Veteranstøttens Livsstilsændringskursus

Kære veteran Veteranstøtten gennemfører endnu engang et kursus i Livsstil Vil du blive inspireret til fysisk træning, ændre dine kostvaner, lære at finde motivationen til at holde fast i de gode vaner og hjælp til at kassere de dårlige? Så er kurset måske noget for...

Familietræningslejr i Vejen

VETERANSTØTTENs Idrætsudvalg arrangerer familietræningslejr i Vejen Idrætscenter 20-22 OKT 2023. TILMELDING ER LUKKET (Kl. 15.00 22.09.2023) Sidste weekend i efterårsferien, d. 20. - 22. oktober kan du og din familie komme med VETERANSTØTTEN på idrætsophold i Vejen...

Danmarks Veteraners medlemsmagasin er klar

I denne udgave af magasinet kan du læse om de mange flagdagsmarkeringer, der har været rundt om i landet, noget om at søvn, efterskoleelevernes march for Danmarks Veteraner og meget, meget mere. De af jer, der har bestilt magasin i fysisk form vil snarest muligt...

Bushcraft smedearbejde

Veteranstøttens friluftsudvalg inviteret på kursus i smedearbejde Bushcraft smedearbejde Har du lyst til at deltage på et smedekursus hvor du kan lave dit eget friluftsgrej m.m. er her et godt tilbud til dig. Indhold Skærende værktøj, vikingegrej, smykker af jern mm....