Vi kom i mål

Vi har i dag nået målsætningen om minimum 100 § 8 A donationer a 205,- kr.
Derfor skal der lyde en STOR TAK til alle jer der har indbetalt en donation via et  CPR-nummer eller “jeres” virksomheds  CVR-nummer.
Det betyder, at Danmarks Veteraner også i 2022 kan modtage midler til almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer – eller lidt mere forståeligt – den fortsatte hjælp og støtte til veteraner, veteraners familier i Danmark og Rigsfællesskabet.

Hvis du endnu ikke har indbetalt til § 8 A endnu så giver det ingen mening at indbetale for året 2021.  Til gengæld håber Danmarks Veteraner og jeg, at du vil give et bidrag i 2022 – når vi skal i gang med at blive almengørende for 2023!

SÅ FRA DANMARKS VETERANER SKAL LYDE EN RUNGENDE TAK FOR JERES INDSATS!

Med venlig hilsen

Danmarks Veteraner

Gert Andersen
Ressourceperson

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...