Vi skylder Tysklands Brigaden/Kommandoet et svar

Danmarks Veteraner har modtaget nedenstående indlæg i debatten om, hvorfor danske soldater udsendt til Tyskland efter 2. verdenskrig ikke anerkendes som veteraner. Indlægget kan læses herunder.


Vi skylder Tysklands Brigaden/Kommandoet et svar

Politikerne skylder de brave mænd, som var udstationeret til Tyskland i årene 1947 – 1958 et svar på, hvorfor de ikke skal anerkendes på lige fod med vores andre udsendte.

Her er det svar som ingen øjensynlig tør offentliggøre: Vores politikere har simpelthen aktivt valgt brigaden/kommandoen fra, da man skulle definerer Danmarks nyere forsvarshistorie.

I forbindelse med debatten om anerkendelse og indførelsen af lovgivningen om veteranpolitikken, satte man i første omgang skillelinjen ved udsendelse af de første danske soldater til Balkan i 1992, men det førte straks til massive protester fra dem som havde været udsendt i tidligere FN-missioner. Derfor satte man grænsen ved de første FN-observatører til Palæstina i 1948.

I den proces drøftede man også brigaden/kommandoet i Tyskland, men mente alt hvad der kunne hægtes op på 2. verdenskrig, skulle sorteres fra. Derfor blev de aktivt valgt fra.

Danmarks Veteraner (tidl. De Blå Baretter) har hele tiden arbejdet for at tysklandsbrigaden skulle tælle med i ”Danmarks Internationale Indsats fra 1948”, som begrebet i dag kaldes. Vi er fortsat fortalere for den holdning og arbejder fortsat på at inkluderer brigadens/kommandoens folk. Indtil nu har det politiske niveau afvist vores ønsker (krav).

Helt glemt er de dog ikke, idet FN Museet i Frøslevlejren har en lille udstilling om perioden og forhandler da også en egen-indstiftet medalje for deres tjeneste. Det har vi fordi vi også syntes, at de bør huskes og hædres på lige fod med alle andre.

Rygter, begrebsforvirring og mistro opstå, når man ikke vil/tør melde rent ud. De er aktivt valgt fra af politikerne og ingen tør åbenbart tage emnet op! Det tør Danmarks Veteraner.

Så det er ikke fordi jeres indsats ikke har været af lige så stor betydning, som dem der sendes ud i dag, men dårligt politisk håndværk. Og en lignende sag handler om besætningerne på Hospitalsskibet Jutlandia, der heller ikke har fået 1948 medaljen. Grunden er, at de ikke blev udsendt af Forsvarsministeriet men af Udenrigsministeriet. Derfor er det lykkedes embedsmændene, at blokere anerkendelsen af de få tilbageværende veteraner fra 50’erne. Tænk sig, at hensynet til ikke at fornærme de andre ministerier, tæller mere end at anerkende de veteraner, som vitterligt fortjener det.

Jeg forstår godt utilfredshede og ønsker så bred anerkendelse som muligt – der går ingen skade af os ved at favne lidt bredere, i Danmarks anerkendelse af vores rollemodeller og veteraner!

Per Amnitzbøl Rasmussen
formand FN Museet.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...