Vi skylder Tysklands Brigaden/Kommandoet et svar

Danmarks Veteraner har modtaget nedenstående indlæg i debatten om, hvorfor danske soldater udsendt til Tyskland efter 2. verdenskrig ikke anerkendes som veteraner. Indlægget kan læses herunder.


Vi skylder Tysklands Brigaden/Kommandoet et svar

Politikerne skylder de brave mænd, som var udstationeret til Tyskland i årene 1947 – 1958 et svar på, hvorfor de ikke skal anerkendes på lige fod med vores andre udsendte.

Her er det svar som ingen øjensynlig tør offentliggøre: Vores politikere har simpelthen aktivt valgt brigaden/kommandoen fra, da man skulle definerer Danmarks nyere forsvarshistorie.

I forbindelse med debatten om anerkendelse og indførelsen af lovgivningen om veteranpolitikken, satte man i første omgang skillelinjen ved udsendelse af de første danske soldater til Balkan i 1992, men det førte straks til massive protester fra dem som havde været udsendt i tidligere FN-missioner. Derfor satte man grænsen ved de første FN-observatører til Palæstina i 1948.

I den proces drøftede man også brigaden/kommandoet i Tyskland, men mente alt hvad der kunne hægtes op på 2. verdenskrig, skulle sorteres fra. Derfor blev de aktivt valgt fra.

Danmarks Veteraner (tidl. De Blå Baretter) har hele tiden arbejdet for at tysklandsbrigaden skulle tælle med i ”Danmarks Internationale Indsats fra 1948”, som begrebet i dag kaldes. Vi er fortsat fortalere for den holdning og arbejder fortsat på at inkluderer brigadens/kommandoens folk. Indtil nu har det politiske niveau afvist vores ønsker (krav).

Helt glemt er de dog ikke, idet FN Museet i Frøslevlejren har en lille udstilling om perioden og forhandler da også en egen-indstiftet medalje for deres tjeneste. Det har vi fordi vi også syntes, at de bør huskes og hædres på lige fod med alle andre.

Rygter, begrebsforvirring og mistro opstå, når man ikke vil/tør melde rent ud. De er aktivt valgt fra af politikerne og ingen tør åbenbart tage emnet op! Det tør Danmarks Veteraner.

Så det er ikke fordi jeres indsats ikke har været af lige så stor betydning, som dem der sendes ud i dag, men dårligt politisk håndværk. Og en lignende sag handler om besætningerne på Hospitalsskibet Jutlandia, der heller ikke har fået 1948 medaljen. Grunden er, at de ikke blev udsendt af Forsvarsministeriet men af Udenrigsministeriet. Derfor er det lykkedes embedsmændene, at blokere anerkendelsen af de få tilbageværende veteraner fra 50’erne. Tænk sig, at hensynet til ikke at fornærme de andre ministerier, tæller mere end at anerkende de veteraner, som vitterligt fortjener det.

Jeg forstår godt utilfredshede og ønsker så bred anerkendelse som muligt – der går ingen skade af os ved at favne lidt bredere, i Danmarks anerkendelse af vores rollemodeller og veteraner!

Per Amnitzbøl Rasmussen
formand FN Museet.

Aktuelt

Årsberetning Danmarks Veteraner & Veteranstøtten

Velkommen til Danmarks Veteraners Årsberetning Dyk ned i årsberetningen og bliv klogere på, hvad der er sket og set i løbet af 2022. Bemærk, at vi i år har valgt at samle årsberetningen i én. Det er en fælles beretning for aktiviteter i både foreningen Danmarks...

Veteranstøtten inviterer til familietræningslejr i Vejen Idrætscenter

TILMELDING ER LUKKET VETERANSTØTTENs Idrætsudvalg arrangerer familietræningslejr i Vejen Idrætscenter d. 17.-19. februar 2023 Igen i år inviterer Veteranstøtten veteranfamilier til træningslejr i Vejen Idrætscenter. Du og din familie kan komme med i den sidste weekend...

Få din afviste veteransag genoptaget

Som tidligere udsendt soldat (veteran) eller statsansat med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion har du mulighed for at få en såkaldt ”second opinion” speciallægeerklæring. Der er ikke længere en frist på 5 år for at få indhentet en sådan...