Video fra missioner

Danmarks Veteraner har fået adgang til en del video fra forskellige missioner. Disse vil blive lagt på hjemmesiden hen over de nærmeste måneder. Vi starter med de ældste missioner, og den første der er blevet lagt på hjemmesiden er en video fra Cypern hold 22 og 23 (november 1974 til november 1975). Vi forsøger at tidsbestemme videoer, men har ikke altid de nødvendige forudsætninger for at kunne gøre dette, så derfor vil vi godt have input fra vore medlemmer og læsere, således at eventuelle fejl kan blive rettet. Rettelser bedes sendt til WEBMASTER

Du kommer til videoer ved at følge dette LINK

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...