VIGTIGT

Er du skadet veteran og vil du søge om en second opinion i forhold til din afgørelse hos AES, så er det ved at være sidste chance.
Ordningen udløber nemlig ved udgangen af året, og din anmodning om second opinion skal være modtaget hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden den 1. januar 2022.
Husk, at du kan få hjælp enten hos din fagforening eller Soldaterlegatet, som kan bistå med juridisk rådgivning eller økonomisk støtte hertil. Juridisk rådgivning eller økonomisk støtte til juridisk rådgivning sker via henvendelse til en socialrådgiver ved Veterancentret/nærmeste kaserne, og vedkommende kan så vurdere, om man kan komme i betragtning til et legat og også skrive en indstilling til os (man kan ikke indstille sig selv).
Du kan også læse mere på hjemmesiden for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
FOTO: Forsvarsgalleriet – og stammer fra en øvelse

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...