World Veterans Federation

Danmarks Veteraner – Danmarks Internationale Veteranorganisation er Danmarks officielle repræsentant i World Veterans Federation (WVF).

WVF er en verdensomspændende uafhængig organisation (NGO). Den består i dag af 170 veteranorganisationer fra 89 lande og repræsenterer ca. 30 millioner veteraner over hele kloden.

WVF kæmper blandt andet for veteraners rettigheder, herunder integration i respektive samfund for veteraner med fysiske og psykiske skader som følge af krigshandlinger.

I WVF fastlægges blandt andet retningslinjer for prioriterede fælles mål, som de enkelte landes veteranorganisationer bør præsentere for respektive niveauer af politiske- og andre beslutningstagere.

Læs mere om WVF på WVF hjemmeside.