Efterlysning!!!

Veteranstøtten søger en ny formand for Aktivitetsudvalget, der er hovedansvarlig for administrationen af vore missionsture til Kroatien (250.000 kr.), Bosnien (250.000 kr.) og Kosovo (250.000 kr.) , MC-ture i Danmark og Skandinavien (30.000 kr.), ture til Norge (50.000 kr.), samt ansvarlig for at administrere tildelte fondsmidler (300.000 kr.) for veteranaktiviteter over hele landet. I alt ca. 1.1 mio. kr.

Den pågældende vil blive grundigt sat ind i jobbet af den tidligere formand for udvalget, Jan Flemming Hansen, der har indvilliget i at overdrage udvalgets opgaver m.v.

Endvidere søger Veteranstøtten en ansvarlig turleder for missionsturen til Kroatien, der planlægges gennemført medio næste år. Den pågældende vil sammen med Telefonudvalgets formand, Niels Bannergaard, skulle planlægge, tilrettelægge og gennemføre turen, som ligger i gode faste rammer.

Ved interesse for de to stillinger bedes du kontakte:

Per Hinrichsen
Næstformand i Veteranstøtten og fungerende formand for Aktivitetsudvalget
E-mail: Naestformand@veteranstotten.dk
Telefon: 21 42 52 94

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...