Baretten

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten er i øjeblikket ved at omlægge sine hjemmesider m.v. til ny server. Samtidig har vi fået adgang til egen server hvor bladene fremover vil være oplagt. Links til de enkelte blade fungerer ikke i øjeblikket. Du kan få adgang til bladarkivet på dette LINK

Omlægningen forventes tilendebragt april 2021, hvorefter et stort arbejde med at lave direkte links igen står foran døren. Takker for jeres forståelse.

Fra blad nr. 3/2009 har foreningsbladet heddet Baretten.

Find den årgang du ønsker at se og tryk på årstallet.